Wise: noorte huvi tehnoloogiasektori vastu on varasemast väiksem (1)

PM Haridusportaal
Copy
Arvutid. (Pilt illustratiivne)
Arvutid. (Pilt illustratiivne) Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Kui noorte huvi tehnoloogiasektori vastu on varasematel aastatel järjepidevalt tõusnud või püsinud samal tasemel, siis sel aastal on see languses, selgitas juba viiendat aastat noorte eelistusi monitoorinud Wise.

Wise’i andmeteadlase Kristjan Erik Liive sõnul näitab Norstati värske uuring, et tuleb leida viise, kuidas tehnoloogiateemad noortele taas põnevamaks muuta. «Tehnoloogia on meie igapäevaelu järjest tähtsam osa, see mõjutab järjest sügavamalt kõiki sektoreid, ning selle valdkonna tundmine ning enda kasuks tööle panemine on vajalik ja tulus oskus igale noorele. Et Eesti iduedulugu saaks jätkuda, on meil vaja rohkem tehnoloogiaalaste teadmistega inimesi, kes saaksid luua maailmamuutvaid lahendusi, kasvatada edukaid ettevõtteid ning viia nii Eesti majandust edasi,» rääkis Liive.

Ta selgitas, kuidas ettevõtted saavad siin õla alla panna, pakkuda töövarjutamisi, luua praktikakohti, käia koolides erialasid tutvustamas ja aidates koolidel teema õpilastele lähemale tuua ja põnevamaks teha. «Endiselt on oluline kaasata ka rohkem tüdrukuid, sest valdkond on jätkuvalt populaarsem poiste seas. Ometigi sobivad tehnoloogia erialad absoluutselt kõigile ning koos saame selle soopõhise stigma murda,» rääkkis Liive.

Tüdrukuid IT ei huvita

Uuringus osales üle kolmesaja 16–19-aastase põhikooli lõpuklassi, gümnaasiumi ja kutsekooli noore üle kogu Eesti. Sel kevadel läbi viidud uuringus märkisid 45 protsenti vastanutest, et nad tõenäoliselt ei plaani IT-d või tehnoloogiat õppima minna. Sealhulgas ütles nii 51 protsenti tüdrukutest. 21 protsenti ei plaani seda kindlasti mitte, neist 27 protsenti tüdrukutest. 

Tüdrukutel on tehnoloogiahariduse vastu märgatavalt väiksem huvi. Vaid 11 protsenti uuringule vastanud tüdrukutel ja 47 protsenti poistel on soov õpiteed tehnoloogiavallas jätkata. Ka kahel eelneval aastal on tüdrukute huvi olnud läbivalt väiksem kui poistel.

Huvi tehnoloogia õppimise vastu on maapiirkondades aastaga märgatavalt langenud. Alates 2022. aastast on Wise uuringusse kaasanud regionaalse vaate ning kahel eelmisel aastal on huvi tehnoloogiaerialade vastu maapiirkondades hüppeliselt kasvanud - 2023. aastal oli vastanute huvi keskmiselt 36 protsenti. Sel aastal aga tahavad IT-d või tehnoloogiaga seotud alasid edasi õppima minna vaid 15 protsenti maapiirkondade noortest.

Tänavu kevadised tulemused näitavad, et Harjumaal plaanivad 18 protsenti vastanuist midagi tehnoloogiavallast õppida, samas on 75 protsenti veendunud, et see neid ei huvita. Vastavad numbrid Tallinnas on 24 protsenti tehnoloogiaõppe kasuks ning 62 protsenti see ala ei huvita.

Ida-Virumaal on 35 protsenti noortest arvamusel, et nad lähevad õppima mõnd tehnoloogiaala, 57 protsenti on arvamusel, et see pole nende jaoks.

Pärnumaa noortest 20 protsenti tahavad õppida edasi tehnoloogia erialal, 66 protsenti aga mitte. Ülejäänutel arvamus puudub. Tartumaal vastanud noortest 22 protsenti arvavad, et valivad edasi õppimiseks mõne tehnoloogiavaldkonna eriala, 73 protsendil ei plaani end sellega siduda. Järvamaa noorukitest veerand ehk 25 protsenti kaalub edasi õppida tehnoloogiaga seotud erialasid, 63 protsenti seda teha ei plaani.

Jõgevamaal tahavad 17 protsenti noortest minna edasi õppima mõnd tehnoloogia valdkonna eriala, 83 protsenti ei näe endal sellega tulevikus mingit seost. Läänemaa noortest 20 protsenti soovivad edasi õppimiseks valida tehnoloogia valdkonna, ülejäänud pigem mitte. Lääne-Virumaal on pooltele noortest ehk 50 protsendil selge, et nad soovivad end tulevikus tehnoloogiavaldkonnaga siduda. Samas pole 33 protsenti vastanuist huvi end tehnoloogiaga siduda. Ülejäänutel arvamus puudub.

Raplamaa noortest 13 protsenti plaanivad minna õppima mõnd tehnoloogia eriala, 87 protsenti mitte. Viljandimaa noortest on veerand ehk 25 protsenti kindlad, et plaanivad tulevikus midagi tehnoloogiaga seonduvat õppida, ülejäänud pigem mitte. Võrumaal on 29 protsenti vastajatest veendunud, et plaanivad valida edasi õppimiseks mõne tehnoloogiaga seotud eriala, 71 protsenti seda teha ei plaani.

Eriti vähe paelub IT-valdkond noorte huvi saartel ehk nii Hiiumaal kui ka Saaremaal küsitletud noored ei pea valdkonda piisavalt huvitavaks, et seda edasi õppima minna.

Tasuta õppematerjal

Wise innustab noori iduekspertide loodud ettevõtlusmaterjalidega, mis toetavad koolide ettevõtluse ja tehnoloogia alast õpet ning on kõigile vabalt ja tasuta kättesaadavad Wise’i ettevõtluskooli lehel.

Wise’i tellitud ning sel kevadel Norstati läbi viidud uuringus osales 307 noort, kellest 106 olid tüdrukud ja 201 poisid. Uuringu sihtrühma moodustasid Eesti õpilased, kes 2023/2024. õppeaastal õpivad põhikooli 9. klassis, üldhariduskooli gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses.

Wise on globaalne tehnoloogiaettevõte, mis ehitab parimat viisi maailmas raha liigutamiseks ja haldamiseks. Wise'i kontol saavad inimesed ning ettevõtted hoida raha enam kui 40 valuutas, teha rahvusvahelisi ülekandeid ja maksta välismaal.

Tagasi üles