Vaata, millised on Eesti mainekaimad rakenduskõrgkoolid

PM Haridusportaal
Copy
Lennuakadeemia on elanike hulgas üks hinnatumaid rakenduskõrgkoole
Lennuakadeemia on elanike hulgas üks hinnatumaid rakenduskõrgkoole Foto: Lennuakadeemia

Kantar Emori 15-60-aastaste Eesti elanike seas läbi viidud uuringust selgus, et Eesti mainekaimad rakenduskõrgkoolid on Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool, jagades kõikide Eesti kõrgkoolide maine pingereas Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli järel kolmandat-neljandat kohta.

Nii Eesti Lennuakadeemia kui Tartu Tervishoiu Kõrgkooli puhul väärtustavad vastajad praktilist ja kindlat karjääriteekonda tagavat kõrgetasemelist haridust, tööturul hinnatud lõpudiplomit, usaldusväärsust ja head mainet ühiskonnas. Eesti Lennuakadeemia puhul toodi tugevusena välja ka õppetöös uuenduslike ja digitaalsete tehnoloogiate kasutamist, samas kui Tartu Tervishoiu Kõrgkooli puhul väärtustati häid elukestva õppe võimalusi ning võimalust ühildada õppimist ja töötamist.

«Lennuakadeemia on järjepidavalt pidanud oluliseks lennundusalase teadlikkuse tõstmist ja inseneeria populariseerimist. Meil on hea meel tõdeda, et akadeemiat teatakse järjest rohkem ja meie mainet hinnatakse ühtmoodi kõrgelt erinevates elanikkonnarühmades,» rääkis Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. «Kõrgkoolile on ilmselgelt väga suur tunnustus, kui esile tõstetakse meie hariduse praktilisust ja kõrget taset,» lisas ta.

«Rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide mainele aitab kindlasti kaasa see, kui me räägime oskusharidusest ja selle kasvavast vajadusest ning rollist Eesti ühiskonnas palju rohkem kui seni,» tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees Ulla Preeden. «Tervishoiukõrgkooli esindajana on mul kahtlemata väga hea meel selle usalduse ja märkamise eest, sest kõrgetasemelist, praktilist ja samal ajal suhteliselt kitsale valdkonnale suunatud haridust saab hoida üksnes väga professionaalse ja tugeva meeskonnaga. Seega on see tunnustus ennekõike kogu kõrgkooli liikmeskonnale.»

Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse maine elanikkonnas. Lisaks kaardistati rakenduskõrghariduse õppesuundade üldist mainet elanikkonnas. Rakenduskõrghariduse mainet peab Eesti ühiskonnas suurepäraseks või väga heaks 29 protsenti elanikest vanuses 15-60. Rakenduskõrgkoolides õpetatavatest õppevaldkondadest peetakse kõige perspektiivikamateks informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid 37 protsendiga, tehnika- ja insenerialasid 34 protsendiga ning tervist ja meditsiini 29 protsendiga.

16. aprillist 10. maini veebis läbi viidud uuringus osales 1112 Eesti elanikku vanuses 15-60. Rakenduskõrgkoolide maineuuring viidi läbi teist korda – eelmine uuring toimus 2022. aastal.

Tagasi üles