Valgamaa kutseõppekeskuses algas suvine sisseastumine

PM Haridusportaal
Copy
Valgamaa kutseõppekeskus
Valgamaa kutseõppekeskus Foto: Valgamaa Kutseõppekeskus

Valgamaa kutseõppekeskuses algas uute õpilaste vastuvõtt, mis kestab kuni 14. augustini - kutseõppekeskus plaanib tänavu vastu võtta ligi 500 õppurit.

«Värsketel põhikooli lõpetajatel on meie juures võimalik saada üheaegselt nii keskharidus kui erialakutse, sellel suunal populaarsed on koka, mootorsõidukitehniku, ehituspuusepa ja tisleri, toitlustusteeninduse ja veokorraldaja-logistiku erialad, kus kolme aasta jooksul omandatakse nii üldharidus kui kutseoskused,» rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Erni Ajaots. «Kes soovib aga ainult kutse omandamisega piirduda, saab põhihariduse baasil õppida näiteks abikokaks, puidutöötlejaks, rehvitehnikuks või kinnisvarahooldajaks. Nendel erialadel on õppeaeg lühem ning kestab aasta kuni poolteist.»

Uue võimalusena avaneb Valgamaa kutseõppekeskuses sel sügisel kutsevaliku õppekava, mis on mõeldud ennekõike noortele, kes pole veel kindlad, milline eriala neile kõige paremini sobiks. Kutsevaliku õpe annab ühe aasta jooksul põhjalikumad teadmised erinevatest erialadest ja töövõtetest ning karjääri planeerimise oskused. Muukeelsed õpilased keskenduvad kutsevaliku aasta jooksul ka eesti keele õppele, mis võimaldab neil alates teisest aastast juba sujuvalt eestikeelses kutseõppes osaleda. 

«Lisaks ootame ka neid õpilasi, kellel on haridustee ühel või teisel põhjusel pooleli jäänud ning kes soovivad nüüd siiski põhi- või gümnaasiumiharidust omandada. Kutseõppest eraldiseisvat üldharidust pakume e-õppena, mis võimaldab õppetöö mugavalt töö- või pereeluga ühildada ning omas tempos lõpueksamite ja diplomiteni jõuda,» selgitas Erni Ajaots, kes soovitab erialavalikul lähtuda ennekõike enda soovidest ja vajadustest ning kaaluda, kas õppida oleks mugavam koolis kohapeal või distantsilt. 

Valgamaa kutseõppekeskus tuletab meelde, et sisseastumiseks avalduse esitamine toimub infosüsteemis SAIS ning eraldi paberdokumente pole üldjuhul koolile esitada tarvis. Põhikooli lõpetajatel lisandub lõputunnistuse keskmine hinne infosüsteemi automaatselt ning kõigi avalduste laekumise järel viib kool sisseastujatega augustikuus läbi täiendavad vestlused. Muukeelsete noorte puhul viib kool läbi keeletesti, et selgitada välja, kas keeleoskuse tase võimaldab kohe kutseõppega alustada või sobiks esimesel aastal kutsevaliku õppekava. 

Tagasi üles