JÄRELVAADATAV Õpilasteaduse parimad pärjatud

PM Haridusportaal
Uuendatud 10. aprill 2024, 16:01
Copy

Kolmapäeval, 10. aprillil selgusid õpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid. Konkursiga, mida on korraldatud alates 2002. aastast, tunnustatakse parimaid uurijaid ja ka nende juhendajaid ning valitakse Eesti esindajad Euroopa Noorteadlaste konkursile (EUCYS) ning ülemaailmsele teaduskonkursile Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides. Postimees tegi üritusest otseülekande.

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on innustada noori kooli uurimistöödes teaduslikumale teemakäsitlusele. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui ka mujalt maailmast.

23. korda toimunud konkursile esitati rekordarv uurimusi - kokku 228 tööd 64 koolist, neist 45 põhikooli- ja 183 gümnaasiumiastmes. Tööde valdkondlik jaotuvus põhikooli- ja gümnaasiumiastmes kokku on järgmine: naturalia: 66 tööd, realia: 37 tööd, humaniora: 64 tööd ja socialia: 61 tööd. Kokku osales konkursil 249 õpilast (kolmeteistkümnel tööl on kaks autorit, neljal tööl kolm autorit), neist noormehi 68 ja neidusid 181. Konkursi komisjon valib laureaadid välja II vooru pääsenud 94 uurimuse seast.

Õpilastööde konkursi teine voor ja auhindamine toimub keskse osana õpilaste teadusfestivalist. Õpilaste teadusfestivali korraldab Eesti Teadusagentuur alates 2015. aastast. Tegemist on kooliõpilastele ja nende õpetajatele suunatud suuremahulise teadust populariseeriva – formaadilt messilaadse – üritusega, olles sisult ühtaegu nii hariv kui ka meelelahutuslik.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimehe Anu Noorma sõnul kajastavad käesoleva aasta konkursile esitatud tööd ühiskonnas aktuaalseid teemasid: “Temaatiliselt kerkis töödest esile meditsiini valdkond, tervislike eluviisidega seotud teemad ja vaimne tervis. Lisaks veel kultuur ja kirjandus ning erinevate keelte uurimused, ajalugu, Ukraina sõjapõgenike kohanemine ning märtsiküüditamine. Noori inspireerivad ka jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu teemad ning meid ümbritsev elus loodus” kirjeldab Noorma.

Mahukas auhinnafond ja hulgaliselt eriauhindu

Õpilaste teadustööde konkursi riiklik auhinnafond on 18 400 eurot ja auhinnad antakse välja kahes tasemekategoorias – põhikooli- ja gümnaasiumiastmes. Kummaski tasemekategoorias antakse välja kuus preemiat õpilastele, lisaks premeeritakse kõiki I preemia pälvinud teadustööde juhendajaid.

Premeeritute seast valitakse välja ka Eesti esindajad rahvusvahelistele konkurssidele: Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning ülemaailmsele teaduskonkursile Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides. Samuti saadetakse parimad osalema rahvusvahelistele noorte teadusüritustele Suurbritanniasse (London International Youth Science Forum) ja Šveitsi (International Wildlife Research Week ja Swiss Talent Forum). Neist viimase sõidukuludele paneb õla alla Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Lisaks riiklikele rahalistele preemiatele, annavad välja eriauhindu mitmed asutused: Haridus- ja Teadusministeerium; Kultuuriministeerium; Kliimaministeerium; Kaitseministeerium; Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu; Eesti teaduste akadeemia; Eesti Maaülikool; Tartu Ülikooli teaduskool; Tartu Ülikooli Tartu Observatoorium; Eesti Keele Instituut; Tallinna Tehnikaülikool; Eesti Kunstiakadeemia; Tallinna Ülikool; AS Metrosert; Eesti noorte teaduste akadeemia; portaal „Eesti Geoloog”; SA Teaduskeskus AHHAA; Praktikal Education OÜ; Integratsiooni Sihtasutus; Eesti

Kirjandusmuuseum; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Eesti Energia ja Tartu Ülikooli Raamatukogu

Tagasi üles