Õigusselgus paigas: järgmise ÕSi väljaandmiseks muudetakse tegevuskava

PM Haridusportaal
Copy
ÕS
ÕS Foto: Mihkel Maripuu

Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Keele Instituut (EKI) leppisid kokku õigekeelsussõnaraamatu (ÕS) ja EKI teatmiku väljaandmise tegevuskava muutmises vastavalt õiguskantsleri soovitustele – tegevuskava muutmine loob võimaluse anda 2025. aasta ÕS välja sarnaselt varasematega.

Ministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson märkis, et tegevuskava muutmisega soovib ministeerium lahendada õiguslikud küsitavused, millele õiguskantsler tähelepanu juhtis. «Koostatav ÕS esitab kirjakeele norminguid ja soovitusi koos selgituste ja põhjendustega. Seega on ka järgmine ÕS suunav ja soovitav sõnaraamat, mis mitte ainult ei kirjelda keelekasutust, vaid annab vajaduse korral soovitusi, milliseid keelendeid pigem mitte kasutada ning mida nende asemel eelistada,» rääkis Adamson.

ÕSi ja EKI teatmiku väljaandmise tegevuskava kinnitati 2023. aastal ning see lähtus eesti keele arengukavast 2035. aastani. Tegevuskava nägi ette, et 2025. aastal ilmuv ÕS antakse välja EKI ühendsõnastiku kasutajavaatena. Tänavu märtsis teavitas õiguskantsler Ülle Madise ministeeriumit ja Eesti Keele Instituuti, et ÕSi sellisel viisil väljaandmine võib minna vastuollu keele- ja põhiseadusega.

Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast selgitas, et kehtiva tegevuskava muutmine on ennekõike vajalik õigusselguse saavutamiseks, seda nii kirjakeele normi kui ka e-eksamite seisukohalt. «ÕSi ümbritsenud arutelud on märk eesti keele elujõulisusest ning tähtsusest selle kasutajatele, mis on igal juhul positiivne. Praeguses olukorras tuli meil lepitada teadus ja seadus, sest keel ja keeleteadus arenevad kiiremini kui neid mõjutav õiguslik raamistik. Koostöös ministeeriumiga õnnestus selleks vajalik kompromiss ka leida – traditsiooniline ÕS keskendub normile ning muud EKI sõnastikud jäävad teenima elavat ja arenevat keelt,» märkis Arvi Tavast.

Selleks, et 2025. aastal ilmuva ÕSi väljaandmine oleks kooskõlas õiguskantsleri soovitustega, viiakse tegevuskavasse täpsustus, et ÕS 2025 ja selle võrguversioon luuakse ÕS 2018 alusel. Teos ilmub üheköitelisena paberil ja sellele vastava võrguversioonina. Nagu püsib muutumatuna paberväljaanne, ei uuene ka ÕS 2025 võrguversioon.

Kuni järgmise ÕSi ilmumiseni moodustab see kirjakeele normi aluse koos Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsustega ning keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu ja grammatikaga. Tegeliku keelekasutuse uurimise tulemused kajastuvad jätkuvalt EKI ühendsõnastikus, mida ka edaspidi pidevalt täiendatakse ja uuendatakse. 

Eesti Keele Instituut avaldab lootust, et õiguskantsleri soovitusi arvestav ÕS vastab paremini ka keeletoimetajate ja emakeeleõpetajate ootustele ning toob keelevaldkonda töörahu.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles