Maardu küsib lasteaedadele osalise eestikeelse õppe võimaldamist

PM Haridusportaal
Copy
Eesti õigekeelsussõnaraamatud.
Eesti õigekeelsussõnaraamatud. Foto: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Maardu linnavolikogu otsustas küsida valitsuselt luba venekeelsetes lasteaedades Rukkilill ja Rõõm 2024./2025. õppeaastal 50 protsendi ulatuses venekeelse õppega jätkamiseks.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on eestikeelsele õppele üleminek oluline eesmärk ning linna toega panustavad vene õppekeelega lasteaedade pedagoogid aktiivselt oma eesti keele oskuse parandamisse.

Mureks on õpetajate puudus

«Soovin tunnistada ja julgustada kõiki tublisid õpetajaid, kes osalevad keelekursustel, võtavad osa keelekohvikutest, õpivad eesti keelt eraõpetajatega eesmärgiga sooritada keeleeksam kategooriale C1. Samas peame tunnistama, et nõuetele vastavate lasteaia õpetajate puudus Maardu vene õppekeelega lasteaedades on väga suur ning keelenõuetele vastavaid pedagooge on väga raske leida,» sõnas linnapea.

Lasteaedades Rukkilill ja Rõõm on 23 rühma, kus töötab 46 pedagoogi, kellest on nõutav C1-keeletase vaid 11 pedagoogil. Sealhulgas on viis eesti emakeelega õpetajat pilootprojektist «Professionaalne eestikeelne õpetaja», kelle puhul ei ole teada, kas nad jätkavad lasteaias töötamist pärast projekti lõppu. Eelmisel aastal korraldati lasteaedades konkursse mitmele ametikohale, saadetud avalduste seas ei olnud ühtegi kvalifikatsiooninõuetele vastavat kandidaati.

Arvestades üleriigilist õpetajate puudust, linna olukorda ning lasteaiaõpetaja konkursside tulemusi, jõuti järeldusele, et 1. augustist 2024 on lasteaiad Rukkilill ja Rõõm suutelised ainult osaliselt ehk 50 protsendi ulatuses täitma eestikeelse õppe- ja kasvatustegevuse nõuet. See tähendab seda, et kõikides rühmades pool päeva toimuks õppetegevus eesti keeles ning pool päeva muus keeles. Muusika- ja liikumisõpetuse tunnid toimuvad täielikult eesti keeles.

Lisaaeg keeleeksami tegemiseks

Taotlusega palutakse ka lisaaega õpetajatele C1-keeletaseme eksami sooritamiseks ja kvalifikatsiooninõudele vastavate pedagoogide leidmiseks Maardu vene õppekeelega lasteaedadesse.

Viimase aasta jooksul osaleb 34 Maardu venekeelse lasteaia õpetajat Maardu linna, töötukassa ja keeleameti toega eesti keele kursustel. Samuti kasutatakse keeleõppeks niinimetatud keelekohviku formaati, kus rõhku pannakse suhtlemisoskuste arendamisele ning julgustatakse ja motiveeritakse pedagooge eesti keeles suhtlema. Keelekohvikutest võtab osa 43 Maardu lasteaia õpetajat.

Eelduste kohaselt on 2025./2026. õppeaastaks Maardus juba piisavalt kvalifikatsiooninõuetele vastavaid pedagooge, et jätkata vene õppekeelega lasteaedades täielikult eestikeelse õppega.

Linnavalitsus pakub lapsevanematele soovi korral võimalust saada koht lapsele linna lasteaias, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub täielikult eesti keeles. Lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub 50 protsendi ulatuses eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles