Koolides algasid rahuloluküsitlused (1)

PM Haridusportaal
Copy
Õpilased. Foto on illustreeriv
Õpilased. Foto on illustreeriv Foto: Sander Ilvest

Esmaspäeval algasid üldhariduskoolides rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.

Osalema oodatakse 4., 8. ja 11. klassi õpilasi, kõiki täiskasvanute gümnaasiumite õppureid, 1.-12. klassi õpetajaid ja 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemaid. Kokku on küsitlusse kaasatud ligikaudu 40 000 õpilast pea 500 koolist üle Eesti.

Küsitlus hõlmab ka lapsevanemaid

Üldhariduskoolide rahuloluküsitlustele saab vastata kuni 10. märtsini. Lisaks viiakse sel kevadel läbi rahuloluküsitlused kutse- ja alushariduses. Kutseõppeasutuses on osalema oodatud kõikidel õppetasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavad õppijad ja kõik õpetajad ning haridus- ja noorteamet kogub andmeid 11. märtsist kuni 7. aprillini. Lasteaedadele mõeldud küsitluses osalevad õpetajad, abiõpetajad, õpetajate abid ja lapsevanemad ning neile saab vastata 8. aprillist kuni 5. maini.

Haridus- ja noorteameti analüüsi ja uuringute büroo juhi Merit Kangro sõnul on tänavu taaskord tegemist rahuloluküsitluste osas sellise aastaga, kus küsitletakse lisaks õpilastele ka õpetajaid ja lapsevanemaid. «Kindlasti soovitame kõigil, kellele kutse saadetakse, küsitlusest osa võtta ja oma arvamust avaldada. Iga arvamus on oluline ja see on hea võimalus haridusega seotud olulistel teemadel kaasa rääkida,» innustas Kangro.

Tagasiside tuleb õppeaasta lõpus

Küsitlustes osalenud haridusasutused saavad oma tulemuste kohta tagasisidet õppeaasta lõpus. Kogutud infot on võimalik õppeasutusel kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Haridus- ja noorteamet viib rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi sellisel kujul läbi kaheksandat korda. Õpilasi küsitletakse igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid üle kolme aasta.

Küsitlused on elektroonsed ja igale osalevale koolile on edastatud läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid, mille edastab kool küsitluses osalevate sihtrühmadele. Küsimustikke on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Küsitluste kohta leiab lisainfot ameti kodulehelt harno.ee/riiklikud-rahulolukusitlused.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles