150 Tallinna õpetajat läbib põhjaliku eesti keele kursuse

PM Haridusportaal
Copy
Eesti-vene õpilase ÕS, pilt on illustratiivne.
Eesti-vene õpilase ÕS, pilt on illustratiivne. Foto: Anna Penne

Eesti keele instituut alustab veebruaris Tallinnas haridustöötajatele suunatud eesti keele B1- ja B2-taseme kursustega, kuhu on oodata ligi 150 osalejat.

Peagi saavad Tallinna haridustöötajad jätkata eesti keele õppimist järgmisel, õpetajatööks vajalikul C1-tasemel, samuti algavad sadadele õpetajatele mõeldud B1−C1-taseme kursused Ida-Virumaal.

Keelekursused on loodud õpetajatele ja haridustöötajatele lasteaedadest, üldhariduskoolidest ning huvikoolidest, pakkudes võimalust arendada kvalifikatsiooniks vajalikku keeleoskust. Tallinna B1- ja B2-taseme keeleõppijad jagunevad 14 õppegrupiks ning esimesed grupid alustavad veebruari kolmandal nädalal.

Eelnes sõeltestimine

Gruppide komplekteerimiseks korraldas eesti keele instituut koostöös haridus ja noorteametiga eesti keele sõeltestimised, kus 317 haridustöötajat said võimaluse kindlaks teha oma keeleoskuse taseme. Testimised aitavad tagada, et iga õppija leiab endale sobiva tasemega keelekursuse.

Eesti keele instituudi projektijuht Kristi Päeva märkis, et õpetajatega kohtumised sõeltestimisel näitasid suurt huvi eesti keele õppimise vastu. «Paljudel on keeleoskus piiratud just vähesest keelekasutusest tulenevast ebakindlusest. Seepärast oleme disaininud haridustöötajatele keelekursused, mis keskenduvad lisaks riiklikuks tasemeeksamiks ettevalmistamisele ka professionaalse keeleoskuse ja suhtlemisoskuse arendamisele, et iga haridustöötaja tunneks end oma töös enesekindlamalt.»

Keelekursuseid viib ellu 1-Koolitus MTÜ, kelle jaoks on oluline tagada iga õpilase jaoks individuaalne lähenemine, et muuta õppimine võimalikult mugavaks.

Koolituskeskuse juhid Iren Tomski ja Rufat Kerimli lisasid, et mõistavad suurepäraselt vastutust õpetajate ettevalmistamise eest, kes peavad omandama eesti keele, et jätkata õpetamist koolides ja lasteaedades. «Meie töö väga oluline osa on koolitajate valik, millele pöörame erilist tähelepanu, kuna õppe kvaliteet sõltub otseselt lektorite professionaalsusest.»

200 akadeemilist tundi

Iga kursuse maht on 200 akadeemilist tundi, millele lisandub 50 tundi iseseisvat tööd. Kursuse edukal lõpetamisel on osalejatel võimalus sooritada riiklik eesti keele tasemeeksam.

Keelekursused toimuvad Keelesammu programmi raames, mida on kaasrahastanud haridus- ja teadusministeerium ning Euroopa Liit. Programmi eesmärk on toetada haridustöötajate keeleõpet, tugevdades seeläbi eestikeelse õpikeskkonna kujunemist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles