Uuring: Eesti õpilaste digioskused on Euroopas keskmisel tasemel

PM Haridusportaal
Uuendatud 6. veebruar 2024, 11:48
Copy
Arvutid, pilt on illustratiivne.
Arvutid, pilt on illustratiivne. Foto: Mihkel Maripuu

Eesti õpilased on digitaalse kirjaoskuse poolest teiste Euroopa riikidega võrreldes tublil keskmisel tasemel, mis paraneb aasta-aastalt kukesammul, selgus rahvusvahelisest noorte digipädevuse küsitlusuuringust ySKILLS.

«Küsitlesime kolmel järjestikusel aastal kuues riigis 12–17-aastaseid õpilasi. Nägime, et üleilmsetes meedia- ja digikultuurihoovustes on tänapäeva teismeliste digioskused ja -teadmised kujunenud üpris ühetasaseks. Kõige paremad olid Euroopa koolinoored suhtlemisoskustes, kehvimad aga info otsimises ja töötlemises,» kõneles Eesti uurimisrühma juht, Tartu Ülikooli sotsioloogia professor Veronika Kalmus.

Tema sõnul paranesid Eesti õpilaste tulemused kahe aastaga kõige enam sisuloomes – väga heade oskustega noorte osakaal kasvas 40 protsendilt 45-le.

Teisipäeval, turvalise interneti päeval tutvustavad Kalmus ja teised uurimisrühma liikmed Tallinnas toimuval konverentsil kolme küsitluslaine põhitulemusi ning esitlevad ySKILLSi veebivaramut. Veebilehele on koondatud praktilised õppe- ja teabematerjalid, mis kutsuvad noori kaasa mõtlema, arutlema ning oma digioskusi proovile panema. Eestindatud slaidiesitlusi, interaktiivseid ülesandeid, aruteluküsimusi ja animafilme saab kasutada eri ainetundides, teemapäevadel ja töötubades, mille keskmes on digioskused. Õppevara on võimalik kasutada ka õppeaineid lõimivas tegevuses, näiteks vaimse tervise või keskkonnateemade käsitlemisel.

«Oskuste ja teadmiste mõõtmise kõrval pöörasime oma uuringus tähelepanu ka noorte vaimsele heaolule ja selle seostele digipädevusega,» rääkis uurimisrühma liige, Tartu Ülikooli meediasotsioloogia teadur Signe Opermann.

Tulemused näitasid, et head oskused ja teadmised aitavad noortel digimaailma võimalusi mitmekülgselt kasutada, kuid keeruliste ja vaimset heaolu ohustavate olukordade lahendamiseks ei pruugi neist piisata. Noored vajavad ka kaaslaste ja täiskasvanute tuge ja abi.

Nõuandeid noorte vaimse heaolu toetamiseks leiab ySKILLSi teabematerjalidest, mis valmisid kvalitatiivuuringu tulemuste põhjal ning mille väljatöötamisel konsulteeriti ka vaimse tervise probleeme kogenud noortega.

Veebivaramu sisaldab infot ka uurimismetoodika, -eetika ja laste õiguste kohta digimaailmas ning koondab Eesti uurimisrühma osalusel valminud teadusväljundid.

Alates kella 13.30st saab jälgida lastekaitse liidu, haridus- ja noorteameti ning Tallinna Tehnikaülikooli korraldatavat konverentsi «Targalt internetis: digitaalne heaolu ja vaimne tervis» otseülekannet.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles