Uus toetusmeede toob teadustöödeks 16 miljonit eurot

PM Haridusportaal
Copy
Euro rahatähed. Pilt on illustratiivne.
Euro rahatähed. Pilt on illustratiivne. Foto: Via Www.imago-images.de

Haridus- ja teadusminister kinnitas toetuse andmise tingimused teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste (TAI) tulemuste rakendamiseks ühiskonnas ja avalikus sektoris - uue toetusmeetme RITA+ maht on kokku 19 miljonit eurot, millest ligi kolm miljonit peab tulema taotlejatelt endalt.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal märkis, et Eesti ühiskonna ees seisvate proovikivide lahendamisel tuleb senisest rohkem rakendada teadustulemusi ja teadlasi. «Uued teadmised tuleb viia teadus- ja arendusasutustest väljapoole ning selleks on vaja tihedamat koostööd teadmisi loovate ja rakendavate asutuste ja inimeste vahel,» ütles Veinthal. «Eelkõige peame pöörama tähelepanu nutika spetsialiseerumise valdkondadele, mis panustavad kõige enam ühiskonna arenguvajaduste lahendamisse.»

RITA+ meetme eesmärk on suurendada nutika spetsialiseerumise valdkondades avaliku sektori võimekust rakendada TAI tulemusi poliitikakujundamises ning ühiskonna väljakutsete lahendamises. Eesmärk on tõsta ka nõustamise ja poliitikakujundamise eest vastutavate töötajate pädevust avalikus sektoris ja erialaliitudes ning soodustada nii Eesti-sisest kui rahvusvahelist koostööd.

Toetusmeetme sihtrühmaks on ministeeriumid, positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused, teadus- ja arendustegevusega või poliitikaanalüüsidega tegelevad asutused ja ettevõtted ning erialaliidud. Tegemist on jätkuga tõukefondide eelmise perioodi meetmele „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA).

Uue meetme «Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine» eelarve on 19 126 486 eurot. Sellest 13 388 540 eurot tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist, 2 651 502 eurot on riiklik kaasfinantseering ja 3 086 444 eurot toetuse saajate omafinantseering.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles