E, 2.10.2023

KONKURSS ⟩ Kellest saab aasta gümnaasiumiõpetaja?

Postimees
Facebook
Comments
Riigieksam
Riigieksam Foto: Urmas Luik

Riiklik hariduspreemiate komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad, valis välja aasta lasteaiaõpetaja nominendid, keda esitati 12 kategoorias kokku 36 inimest. Tutvustame neid kolmekaupa.

Anu Kušvid, Tallinna Saksa Gümnaasium

Anu Kušvid
Anu Kušvid Foto: HTM

Anu on oma eriala tõeline fänn, väga innukas õpetajakutse propageerija, kes juhendab ka ise pidevalt praktikante. Alati heatujulise ja särtsakana, ootavad tema tunde kõik ja nii juba 40 aastat järjest.

Anule meeldib tundides vaheldusrikkus ja aine näitlikustamine. Igal aastal viib ta oma õpilased Vargamäele Tammsaare elutööga tutvuma. Tänavusel lumerohkem talvel sumpas ta seal koos õpilastega põlvini lumes, et kõik mõistaksid Krõõda rasket elu Vargamäel.

Anu on põhjalik ning annab õpilastele alati personaalset tagasisidet. Vajadusel ka nädalavahetustel, et aidata järjele vene põhikooli lõpetanud õpilasi. Iga õpilase jaoks leiab õpetaja aja neljasilmakonsultatsiooniks.

Õpetaja Anu on humanitaarainete õppetooli juhataja, kes korraldab ülekoolilisi üritusi, kujundab kooli luulestende õpilaste omaloominguga ning korraldab kaunimate eesti keele sõnade otsingut.

Kuna Anu jaoks on oluline ka õpilaste suuline väjendusoskus, siis paneb ta mängleva kergusega gümnasiste klasside kaupa endaloodud näidendeid esitama. Kui algselt on õpilased olnud umbusklikud ühiste näidendite suhtes, siis pärast esimesi proove arutletakse juba vaimustunult järgmiste näidendite üle. Õpetaja õmbleb ise kostüümid, hangib dekoratsioonid ning õpetab tantsusammudki selgeks. Rõõmu saab nii koolipere kui ka kogukond laiemalt, ning kevadiselt kooliteatrite festivalilt toodi ära suisa kõrgeimad autasud. Ja seda kõike tehakse rõõmuga koos tavapärase koolitöö kõrvalt, isegi vahetundides.

Anu lemmiklause gümnasistidele on: «Kes tahab õnnelikku elu, õpib eesti keele õpetajaks». See paistab ka temast endast välja, sest ta usub seda siiralt.

Merit Eier, Vändra Gümnaasium

Merit Eier
Merit Eier Foto: HTM

Merit on õpetaja, keda tänane Eesti väga vajab. Uue põlvkonna arendamine ei ole talle ainult töö, vaid mõtte- ja eluviis.

Merit on andnud suure panuse kooli kaasaegse õpikeskkonna kujundamisse. Tema abiga sai kool kaasaegse loodusainete labori ja virtuaalreaalsuse seadmed, mille tulemusena pakutakse õppimisvõimalusi ka piirkonna teistele koolidele. Uuenduste katsetamine ja sellega noorte, aga ka teiste õpetajate innustamine on loomulik osa Meriti igapäevatööst.

Merit usub õpilaste edenemisse. Ta kujundab õpiteed vastavalt õpilaste võimekusele, et läbi oma tegevuste äratada neis positiivne õpihuvi nende individuaalseid võimeid arvestades.

Merit on täielikult hariduse usku. Ta on eeskujuks nii õpilastele kui ka kolleegidele, sest kannab kooli väärtusi ja annab neid edasi just läbi oma väärtuspõhise tegutsemise. Merit on kooli KiVa tiimi liige ja tema soov on toetada koolipere väärtushoiakuid üksteist väärtustavalt ja toetavalt. Seetõttu on Merit ka armastatud klassijuhataja, kes hoolib siiralt oma õpilastest.

Aktiivse inimesena korraldab ta ka Rakett 69 ja tüdrukute tehnoloogiaringi UNICORN tegevusi, populariseeridessellega digi- ja tehnoloogiõpetust laiemalt. Lisaks kuulub Merit Põhja-Pärnumaa volikogu koosseisu, kus tema juhtida on valla haridus- ja noorsootöö komisjon. Seda kõike jõuab ta teha kahe väikse lapse kõrvalt.

Raimo Maasik, Rakvere Riigigümnaasium

Raimo Maasik
Raimo Maasik Foto: HTM

Raimo on suure südamega ja noorte poolt armastatud füüsikaõpetaja, kes teeb oma tööd hingega ning lähtub igakülgselt oma õpilastest.

Raimo jaoks on väga olulised praktilised tegevused oma tunnis, mis oleksid alati seotud päris eluga meie ümber. Näiteks suunas ta noori käsitlema tuumajaama rajamise teemat ning tema õppetundide raames valmistati ette Lääne-Virumaale plaanitava tuumajaama rajamise debatt. Raimo juhendamisel kutsusid noored debatile kokku kõik antud valdkonna eksperdid.

Raimo on eeskujuks nii oma õpilastele kui ka kolleegidele. Ta näitab end pidevalt arendades, kuidas ta ise on elukestev õppija. Ta julgustab noori alati oma arvamust välja ütlema, mistõttu on ta hinnatud mentor ja eestvedaja oma grupile.

Raimo kasutab oma õppetöös väga palju meeskonnatööd nõudvaid probleemülesandeid, mis suunavad noori ise leidma lahendusi ning analüüsima oma lahendamise edu. Ta lähtub põhimõttest «probleemi olemasolu on loovuse aluseks, sest muidu ei tuleks uusi loovaid lahendusi».

Tugeva digitehnoloogia asjatundjana juhib Raimo kooli inseneeriamoodulit. Tema initsiatiivil sai kooli soetatud 3D printerid ja virtuaalreaalsusprillide komplektid. Nende abil saab veelgi efektiivsemalt ja huvitavamalt nii füüsikat kui ka teisi õppeaineid õppida.

Raimo jõuab panustada ka Hariduskopteri tegemistesse, koostades füüsika õppematerjale ning ta on Teadushuvihariduse Liidu Nõuandva Kogu liige.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles