E, 2.10.2023

Kunstiakadeemia sai Eesti esimese ülikoolina Rohelise Kontori tunnustuse

PM Haridusportaal
Facebook
Comments
Eesti Kunstiakadeemia uue hoone süda on hoov, mis tänu suurtele akendele ühendab visuaalselt nelja korpust.
Eesti Kunstiakadeemia uue hoone süda on hoov, mis tänu suurtele akendele ühendab visuaalselt nelja korpust. Foto: Mihkel Maripuu

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) on alates 2. maist Eestis esimese ülikoolina ametlikult tunnustatud Euroopa Rohelise Kontorina.

Keskkonnasõbralikult toimivatele organisatsioonidele väljastab Rohelise Kontori sertifikaati Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA). Eestis on seni omistatud vastav tunnustus 55- organisatsioonile, sealhulgas vaid ühele ülikoolile.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse liikme Harri Moora sõnul on ülikoolid pikalt rääkinud niiöelda rohelise ülikooli loomisest. «Seda enam on meil hea meel tõdeda, et Eesti Kunstiakadeemia on astunud konkreetseid samme ja integreerinud oma tegevusse rohelise kontori põhimõtted. Näiteks mõõdab EKA oma keskkonnajalajälge, mis võtab arvesse ülikoolihoone haldamisest ning töötajate ja tudengite transpordist tekkivat kasvuhoonegaaside heidet. See annab väga hea pildi, kuidas võiks ülikool edaspidi oma jalajälge vähendama hakata. Nii on EKA hea eeskuju teistele Eesti ülikoolidele keskkonnategevuse arendamisel,» rääkis Moora.

Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtetest kinnipidamist kontrolliti Eesti Kunstiakadeemiat Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) poolt lisaks EKA-s kohapeal ning EKJA oli ka antud tunnistuse väljastajaks. Sertifikaadi eelduseks oli alustuseks Rohelise Kontori küsimustiku esimese taseme nõuetele vastavus, Rohelise Kontori koordinaatori, töörühma ja keskkonnapoliitika ehk keskkonnahoidlike põhimõtete olemasolu ja juhtkonna heakskiit. Sertifikaadi pikendamiseks toimub 2026. aasta kevadel järgmine keskkonnaaudit EKJA poolt, selleks ajaks peab EKA vastama ka järgmise taseme nõuetele.

Eesti Kunstiakadeemias järgitakse laialdaselt jätkusuutlikke põhimõtteid, mis torkab eriliselt silma nii arhitektuuri kui disaini valdkondades, kindlasti muinsuskaitses kui ka EKA vabade kunstide erialadel. Alates 2023. kevadest saab astuda ka uuele ringdisaini magistriõppekavale, mis tegeleb spetsiifiliselt ja otseselt jätkusuutlikkuse, kestlikkuse, keskkonnasäästliku disaini ja juba tekkinud kliimaprobleemide lahendamisega. Samuti töötab EKA-s juba aastaid Reet Ausi juhtimisel Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor.

Antud sertifikaadi pälvimiseks oli vajalik muuhulgas hinnata organisatsiooni poolt põhjustatud keskkonnamõjusid nii sotsiaal-, majandus-, kultuuri kui ka eriti just looduskeskkonnale. Samuti oli vajalik määrata keskkonna mõõdikud, et jälgida pidevalt nii kestlike eesmärkide tulemuslikkust kui ka mõju analüüsida. Keskkonnahoidlikkuse saavutamiseks tuli koostada ka vastavate eesmärkide, vastutajate ja tähtaegadega keskkonnategevuskava. Kava uuendatakse igal aastal.

«Rohelise Kontori põhimõtted tuginevad järgnevale süsteemile: kavanda, vii ellu, kontrolli, vaata üle, täiusta, kavanda taas, vii taas ellu ning kontrolli veelkord. Seega on Rohelise Kontori keskkonnahoidlike põhimõtete rakendamine pidev protsess ning abiks saab seejuures olla igaüks, kes on Eesti Kunstiakadeemiaga seotud,» selgitas EKA keskkonnaspetsialist Johanna Vahtra, kes on ülikooli Rohelise Kontori sertifikaadi taotlemiseks teinud suure töö.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles