Noorsoouuringute stipendiumi pälvisid kümme magistranti

PM Haridusportaal
Copy
Haridus- ja noorteameti noorteosakonna juhi Silver Pramanni sõnul on tervitatav, et ülikoolides ja erinevatel õppekavadel noortevaldkonda uuritakse.
Haridus- ja noorteameti noorteosakonna juhi Silver Pramanni sõnul on tervitatav, et ülikoolides ja erinevatel õppekavadel noortevaldkonda uuritakse. Foto: Marianne Loorents

Haridus- ja noorteamet viis aasta alguses esmakordselt läbi noori ja noortevaldkonda uurivatele magistrantidele suunatud stipendiumikonkursi „Uuri noorte heaks“, mis tõi õppetoetuse kümnele magistrandile. 

Stipendiumikonkursi esimesse taotlusvooru esitati kokku 23 taotlust nelja Eesti kõrgkooli üheteistkümnelt erinevalt õppekavalt.

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud stipendiumi eesmärk on motiveerida magistrante läbi viima uuringuid, mis on on noortevaldkonna arengukava 2021–2035 strateegilistest eesmärkidest ja riikliku noortepoliitika kujundamise seisukohalt prioriteetsed ning noorte ja noortevaldkonnaga seonduvalt ühiskonnas aktuaalsed.

Teemade valdkond on lai

Hindamiskomisjoni kuulunud haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik Martti Martinsoni sõnul on stipendiumi saavate tööde seas mitmeid poliitikakujundamise seisukohalt huvipakkuvaid teemasid. 

«Noortevaldkonna töötajate professionaliseerumine, digipädevuste arendamine, Ukraina ja Eesti noorte lõimumine, aga ka näiteks abivajavate ning LGBTQI+ õpilaste toetamise teemad on kõik kahtlemata väga aktuaalsed ning kindlasti ei ole nendel teemal andmeid ega uuringuid Eestis veel piisavalt,» rääkis Martinson.

Haridus- ja noorteameti noorteosakonna juhi Silver Pramanni sõnul on tervitatav, et ülikoolides ja erinevatel õppekavadel noortevaldkonda uuritakse. «Stipendiumikonkurss toob suurema tähelepanu ja väärtuse teadustööle kui uuele teadmisele teooriast ja nii üliõpilaste kui noortevaldkonna probleemidest. See annab võimaluse teadmisi kasutada igapäevatöös ning kavandada eesootavaid arenguid," sõnas ta.

Toetus läks kolme ülikooli tudengitele

Stipendiumitaotlusi hinnanud komisjoni ettepanekul eraldati stipendium kümnele magistrandile. 

Toetuse sai Mai Pitsner Tallinna Ülikoolist uurimistöö teemaga «Noorsootöötajate pädevused usaldusliku suhte loomiseks abivajavate noorte vaatest»; Liisa Lints Tallinna Ülikoolis uurimistöö teemaga «Noorsootöötaja valmisolek käsitleda noortega poliitilise osalusega seotud teemasid»; Birgit Kelement Tallinna Ülikoolist uurimistööga «Praktikakogukonna roll noorsootöötajate professionaalse arengu toetamisel»; Eva-Liisa Vaarik Tallinna Ülikoolist uurimistöö teemaga «Koolide tugispetsialistide kogemused ja valmisolek LGBT+ laste ja noortega töötamisel»; Eilika Mätas Tallinna Ülikoolist uurimistöö teemaga «Noorsootöö korralduse magistriõppe õppe tähtsus professionaalseks noorsootöötajaks kujunemisel» ja Airi Park Tallinna Ülikoolist uurimistöö teemaga «Andragoogilistele põhimõtetele tugineva koolitusprogrammi loomine noortevaldkonna juhtidele».

Elisabeth Luisk Tartu Ülikoolist sai toetust, et teha uurimistöö teemal «Huvitegevuses osalemine kui Eesti teismeliste psühholoogilise kohanemise ennustaja» ning tema koolikaaslane Marita Kutsar uurimistöö teemaga «Haridus- ja noorsootöötajate hinnang hariduse ja noorsootöö valdkonna koostööle ja võimalikele koostöömudelitele kolme omavalitsuse näitel».

Stipendiumi said ka Inger Klesment Tartu Ülikoolist uurimistöö teemaga «Noorema eagrupi digipädevuste arendamine: nelja K-riski käsitlevad mängud füüsilises ruumis» ja Ljudmila Funika-Müür Eesti Kunstiakadeemiast uurimistöö teemaga «Haridusruum. Ukraina ja Eesti kooliõpilaste mänguline lõimumine koolis, kooliõuel ja linnaruumis».

Tallinna toimetus, +372 610 8832, sise@bns.ee

Baltic News Service

Tagasi üles