Lääneranna väikekoolide pered nõuavad piketil koolide säilimist

PM Haridusportaal
Copy
Virtsu kooli õpilased omavalmistatud plakatitega
Virtsu kooli õpilased omavalmistatud plakatitega Foto: Triin Raave

Lääneranna väikekoolide õpilased ja lapsevanemad on otsustanud võidelda nende koolide senisel kujul säilimise eest ja korraldavad reedel meeleavalduse Lääneranna vallamaja ees tund enne volikogu istungi algust.

Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa on vallavolikogule esitanud koolivõrgu kärpimise eelnõu, mille kohaselt on plaan osade koolide uksed täielikult sulgeda ning teistes kaotada õpe alates 5. klassist. Antud eelnõu koostamisel ei ole kaasatud kogukondi, arvesse võetud nende ettepanekuid, kuid seni ei ole vallavalitsus oma seisukohta siiski veel kujundanud. Õpilased ja nende vanemad ei toeta ettepanekut, milles nähakse negatiivset mõju nii laste haridusteele kui laiemalt kogu kogukonna elule ja arengule.

Lääneranna volikogu plaan on lõpetada Virtsu, Varbla ja Koonga Kooli koolitustegevus 5.-9. klassis ning Kõmsi lasteaed-algkooli tegevus 5. ja 6. klassis. Sulgeda kavatsetakse Lõpe põhikool ja Metsküla algkool.

Kodukooli säilimine on oluline

Lääneranna väikekoolide õpilaste sõnul on koolide säilimine väga oluline, sest annab lastele ja noortele võimaluse jätkata õpinguid kodukoolis, saavutades seejuures väga häid tulemusi nagu on näidanud olümpiaadide ning üleriigiliste pingeridade tulemused. Lisaks kaotaks koolivõrgu muutmine koolide unikaalsuse, mis mõjutaks negatiivselt koolide ja kogukonna mainet, tulevikuväljavaateid. Juhul, kui nimetatud ettepanek volikogus heakskiidu saab, peab sadakond last alates sügisest võtma igapäevaselt ette pika tee Lihulasse või mõnesse veelgi kaugemal asuvasse kooli. See aga tõstab kindlasti laste ja perede stressitaset ning avaldab mõju nii piirkonna praeguste kui potentsiaalsete elanike elukohavalikule kui õpilaste haridustulemustele.

«Virtsu kogukond on juba varem esitanud vallavolikogule erinevaid päringuid ja ettepanekuid, mis võimaldaks edukalt jätkata üheksaklassilise kooli pidamist Virtsus, kuid Lääneranna vallavalitsus ei ole neile midagi vastanud,» ütles Virtsu kooli lastevanemate nimel Triin Raave.

Lääneranna valla väikekoolide õpilaste pered korraldavad meeleavalduse 24. märtsil Lääneranna vallamaja ees. Meeleavaldusel nõutakse, et koolid säilitaksid oma struktuuri, unikaalsuse ja võimaluse pakkuda piirkonna lastele kõrgel tasemel kodukoha lähedast haridust.

Piketiks hakati valmistuma varakult

Kooli õpilased saavad meeleavalduseks vajalikud teadmised ja oskused ühiskonna- ja kunstiõpetuse tundides. Õpetajad üheskoos vabatahtlike lapsevanematega tutvustavad ühiskonna avatud ja ladusa kommunikatsiooni põhimõtteid ning selgitavad meeleavalduse kui demokraatia ühe mõjukaima tööriista olemust.

«Meie kooli tabanud keeruline aeg annab paradoksaalsel moel võimaluse õpetada lastele demokraatia põhialuseid ning julgustada enda eest seisma. Selle ettepaneku tegid meile tegusad lapsevanemad ja kogukond,» sõnas Virtsu kooli direktori kohusetäitja Aire Arge.

Ettevalmistused meeleavalduseks algasid pärast kevadist koolivaheaega, kui ühiskonna- ja kunstiõpetuse tundides hakati õpilaste ja lastevanemate soovile vastu tulles koostama loosungeid ja valmistama plakateid. Õpilastele selgitatakse atraktiivsete ja mõjusate tekstide ning kujunduse loomise põhimõtteid. Samuti jagatakse lastele selgitusi ja õpetust inimese ning kogukonna aktiivsest rollist igapäevaelu ja poliitika kujundamisel. Tutvustatakse oma arvamuse ja õiguste eest seismise olulisust ning kogukonna võimalusi oma seisukohtade väljendamisel. Samuti tuuakse kindlasti välja kohalikku omavalitsusse rahva esindajateks valitud inimeste õigused, kuid ka neile vastavad kohustused ja vastutuse oma valijate ning kogukondade ees.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles