R, 24.03.2023

Tööandjad tutvustavad kooliõpilastele tööelu

PM Haridusportaal
Tööandjad tutvustavad kooliõpilastele tööelu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Noorte teadlikkuse tõstmiseks toimub algatus „Tööle kaasa!“
Noorte teadlikkuse tõstmiseks toimub algatus „Tööle kaasa!“ Foto: Eesti kaubandus-tööstuskoda

Noorte teadlikkuse tõstmiseks toimub neljapäeval algatus «Tööle kaasa!», mille raames avavad Eesti tööandjad oma uksed töötajate 1.−9. klassis õppivatele lastele selleks, et neile koos koolide ja lapsevanematega luua paremad ja mitmekülgsemad võimalused tööeluga tutvumiseks.

Algatuse peakorraldaja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et noorte teadlikumate karjäärivalikute tegemiseks on tähtis aidata noortel mõista oma vanemate või lähedaste töö sisulist poolt. Tihti teatakse ametinimetust, aga milliseid oskusi on konkreetseks tööks vaja ning kuidas üks ametikoht mõjutab kogu ettevõtet, võib jääda tihti arusaamatuks.

«Tööle kaasa!» algatus annab tööeluga tutvumiseks head võimalused ja avab ka põhjused, miks selline karjääritee on valitud. «Algatus, mida viime läbi juba kuuendat aastat, on selgelt positiivse mõjuga, soodustades varakult laste huvi erinevate töökohtade ja erialade vastu. Koos ettevõtjate, kooli ja vanematega panustame haridusse ja tulevikku, et noored teeks teadlikuma valiku karjääriellu suundudes,» sõnas Palts.

«Mida varem noored töömaailmaga tutvumist alustavad, seda suurem on nende teadlikkus, mis omakorda lihtsustab valikute tegemist enda karjääri kujundamisel. Töövarjutamine, ettevõtte külastused, enda vanemaga tema tööst rääkimine ja töökohale kaasaminemine – need kõik annavad noorele teadmist ja kindlust juurde, kui on vaja ise töö ja haridusega seotud valikuid teha. Eesti Töötukassas väärtustame väga töömaailma kogemusi ning julgustame noori, lapsevanemaid, koole ja tööandjaid kaasa lööma. Sellisest ettevõtmisest võidavad lühemas või pikemas perspektiivis kõik pooled,» selgitas Olav Kersen, Eesti Töötukassa noortevaldkonna juht.

Algatuse «Tööle kaasa!» eesmärk on noorele erinevate ametite ja töökeskkondade tutvustamine. Praktilise päeva ja tegevuste jooksul saab noor infot töömaailmas toimuvast, mis aitab tal mõista erinevate tööde vajalikkust. Lisaks saab noor teada ja kogeda, milline näeb välja tema ema või isa töö sisu, väärtus ja keskkond. Algatus «Tööle kaasa!» on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib kaasata ka kõiki teisi noori. Samuti on õpilastele ette valmistatud valik erinevaid töölehti, mida saab õppetegevuses kasutada ja seeläbi õpikogemust paremini mõtestada.

Kuue aastaga on algatuses osalenud üle 15 000 noore, 300 kooli ning üle 4000 ettevõtja. Eelmistel aastatel osalesid algatuses Eesti koolid ja tööandjad, nii suured kui ka väikesed ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt, kus noored said tutvuda seinast seina ametitega.

Algatust «Tööle kaasa!» korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Töötukassa, haridus- ja teadusministeeriumi, haridus- ja noorteameti ning Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga.

Märksõnad
Tagasi üles