E, 27.03.2023

Teaduste akadeemia otsib konkursiga kaht uurija-professorit

PM Haridusportaal
Teaduste akadeemia otsib konkursiga kaht uurija-professorit
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Eesti teaduste akadeemia.
Eesti teaduste akadeemia. Foto: Eero Vabamaegi

Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursid teemapõhiste akadeemia uurija-professorite valimiseks eesti keele ja selle õpetamise ning tulevikuenergeetika valdkonnas.

Eesti keele ja selle õpetamise valdkonnas on oodatud taotlejad, kes soovivad keskenduda eesti keelele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajale.

Lähiaastatel tõuseb mitmete eesti keele arengu seisukohast oluliste teemade hulgast eriti esile eesti keele omandamine, seda nii seoses üleminekuga eestikeelsele koolile kui ka ühiskonna üldise keelelise mitmekesistumisega.

Edukas keeleõpe ei seisne üksnes grammatika ja sõnavara omandamises, vaid eeldab ka keelelise turvalisuse loomist kõigis suhtluskontekstides ja kõigil tasemetel. Eesti keele kasutuse laiendamiseks ja kõnelejate keeleturvatunde loomiseks tuleb mõista erinevaid keelepraktikaid ja keele eri kasutusvaldkondade vajadusi. Uurija-professuur haarab seega ka sotsiolingvistika ning mitmekeelsuse ja keeleõppe uuringuid nii teoreetilises kui ka rakenduslikus võtmes.

Tulevikuenergeetika valdkonnas on oodatud nii taotlused, mis seavad sihiks energeetika süsteemse käsitlemise riigi, regiooni või kogukonna tasemel, kui ka ettepanekud Eestile tulevikus tähtsate erinevate energeetikavaldkondade süvitsi käsitlemiseks.

Energeetika kui majanduse ja riigi toimimise üks alustala on praegu tavatult kiiresti muutumas. Tulevikku sobivad lahendused ning vastav poliitika võivad olla eri riikides ja regioonides erinevad. Vajame rohkem selgust, milline võiks olla Eesti energiapoliitika ja kava selle elluviimiseks.

Tulevikuenergeetika teemaderingi kuuluvad elektrienergia tootmine, muundamine, salvestamine, ülekandmine ning nutikas kasutamine Eestis tööstuslikus mastaabis või ulatuses, mis arvestataval määral mõjutab energiasüsteemi toimimist.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele.

Mõlemad uurija-professuurid avatakse üheks aastaks. Uurija-professori toetus on 70 000 eurot aastas.

Konkurssidel osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 5. märtsiks taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.

Märksõnad
Tagasi üles