Kunstiakadeemia avab kolm uut disaini magistriõppekava

PM Haridusportaal
Copy
Ringdisain "Aeglus".
Ringdisain "Aeglus". Foto: Valdek Laur

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) disainiteaduskond avab tänavu vastuvõtu kolmele uuele magistriõppekavale – ringdisain, sotsiaalne disain ja taidestuudium.

Uued õppekavad tegelevad aktuaalsete väljakutsetega ühiskonnas, kasutades disaini meetodeid. Need on esimesed omataolised transdistsiplinaarsed õppekavad, millel asuvad õppima erineva taustaga üliõpilased, kes tulevikus kujundavad ümber nii kogukondi, tööstust kui avalike organisatsioonide toimimist.

«Disain leiab ühiskonnas järjest laiemat kõlapinda oma võime tõttu loominguliselt ja tulemuslikult kaasaja põletavate ja keerukate küsimustega tegeleda. Disain aitab ette kujutada uusi viise toime tulla näiteks migratsiooni, jätkusuutlikkuse ja vaimse tervise probleemidega. Uute temaatikatega tegeledes arendame ka disainivaldkonda, mille üheks avaldumisvormiks on uued õppekavad,» tutvustas EKA disainiteaduskonna dekaan ja disaini uurija Ruth-Helene Melioranski.

EKA-l on pikaajalised kogemused kõigis uute õppekavade valdkondades, kuid seni puudusid fookustatud võimalused saada vastava eriala eksperdiks. Sotsiaalse disaini vallas näiteks on aastaid tehtud koostööd Põhja-Eesti regionaalhaiglaga, kus mõtestati ümber ja disainiti patsienditeekondi ja teenusesüsteeme. Jätkusuutlikkuse teemad on läbivalt esindatud kõigis disaini õppekavades, ringdisain on oma taotlustelt fundamentaalsem, keskendudes kogu tööstuse ja tootmise ümberkorraldamisele. Näiteks on EKA jätkusuutliku disaini ja materjalide labor DiMa aastaid Reet Ausi eestvedamisel uurinud võimalusi rõivatööstuse ringsemaks muutmiseks.

Ringdisaini õppekavale oodatakse inimesi, kes tahavad radikaalselt ja strateegiliselt disainida esemelise maailma ringset tulevikku, sest praeguses keskkonnakriisis peab iga uue toote loomisel või vanade ümberdisainimisel lähtuma säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest. Õppekava läbinud spetsialistid saavad partneriteks Eesti ettevõtluses, majanduse arengus ja globaalsete eesmärkide saavutamisel. Õppekava juhivad kogenud disainerid ja ettevõtjad Stella Runnel ja Marta Konovalov.

Sotsiaalne disain asetseb eetika, poliitika, majanduse ja ökoloogia ristumispunktis, luues teadmisi, mille abil ühiskonda teisiti ette kujutada. Sotsiaalse disaini õppekava annab oskused mõista ja luua uusi sotsiaalseid rolle disaineritele, kes häälestuvad ökoloogilistele ja poliitilistele väljakutsetele teoreetikute või praktikutena. Õpitakse disainima teenuseid, jätkusuutlikke muutusi ja osalusmeetodeid koos kogukondade ja sidusrühmadega, et vastata tänapäevastele sotsiaalsetele väljakutsetele, nagu vaimne tervis, jäätmekäitlus, migratsioon, ressursside taaskasutus, jätkusuutlik energia tootmine ja tarbimine ning oskus reageerida tekkivatele kriisidele. Õppekava juhib antropoloog ja materiaalse kultuuri uurija Francisco Martínez.

Taidestuudium ehk Craft Studies on loomingulisel stuudiotööl põhinev õppekava, mis avardab materjalikeskset loometööd ja mõtlemist, arendab kriitilist väljendusoskust, kultuuripärandi ja -väärtuste töötlust, spekulatiivsust ning tulevaste taidepraktikate kujundamist. Õppekava juhivad tunnustatud disainerid Juss Heinsalu ja Kärt Ojavee.

Sisseastumisavalduste vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele aastateks 2023–2024 toimub 1. veebruarist 29. juunini. EKAs kohapeal saab avaldusi esitada 19. juunil, 28. juunil ja 29. juunil kell 10–16 Tallinna aadressil Põhja puiestee 7. Vestlused ja sisseastumiskatsed toimuvad 3. kuni 7. juulini. Vastuvõtu tulemused teatatakse hiljemalt 7. juulil.

Tagasi üles