Alustavad õpetajad saavad neid toetava veebiplatvormi

PM Haridusportaal
Copy
Alustavad õpetajad saavad toeks veebiplatvormi
Alustavad õpetajad saavad toeks veebiplatvormi Foto: Taavi Leppiman

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool rajab alustavate õpetajate jaoks veebiplatvormi, kus on võimalik tutvuda õpetamist abistavate materjalidega.

«Sellega loodame pakkuda täiendavat teadmist ja tuge ning parandada praegust olukorda, kus paljud algajad õpetajad kiiresti läbi põlevad ja koolist lahkuvad,» räägib organisatsiooni tegevjuht Triin Noorkõiv.

Triin Noorkõiv tõdeb, et vajadus alustavat õpetajat toetavate materjalide järele on tõusnud teravamalt esile viimase kümmekonna aasta jooksul. «Õpetajaks saamise teekond on muutunud võimalusterohkemaks, paindlikumaks. Oluliselt on suurenenud nende inimeste osakaal, kes klassi ette astumise hetkeks pole veel läbinud õpetajakoolitust – osa alles õpivad, aga osa pole veel õpetajaõppesse läinud, sest nad on olnud näiteks varem teise eriala inimesed,» selgitab Noorkõiv.

Noored õpetajad peavad kohe klassi ette astuma

Noorkõivu sõnul on üks asi sisseelamiseks mõeldud tegevused koolis – näiteks kolleegide ja koolikultuuriga tutvumine, tunnivaatlused, tagasiside andmine, arenguvestlused – neid juba ka osades koolides tehakse ja need on kindlasti algaja õpetaja jaoks hädavajalikud. «Selle kõrval oleks aga vaja kättesaadavat materjalikogu, mille toel saavad kõik uued tulijad oma küsimustele ja probleemidele lahendusi otsida.»

Noorkõiv viitab sealjuures statistikale, mille andmetel sõlmitakse ligi pooled töölepingud 1. septembrist ja on tavaline, et uus õpetaja hakkab siis kohe tunde andma. «Hoovõturada jääb lühikeseks ja käivitub uju-või-upu protsess,» tõdeb Noorkõiv.

Õpetamise metoodika esitab väljakutseid

Mujalt valdkonnast tulnud inimesed võivad olla väga pädevad oma erialal, kuid raskused tekivad sageli õpetamise metoodikaga. «Kuidas luua õppimist toetavat keskkonda ja suhteid, kuidas sõlmida klassiga kokkuleppeid, kuidas olla paindlik, kuidas tagada koostöisus. Mismoodi planeerida tundi ja mida teha, kui klass ei saa õpetaja suunistest aru,» loetles Triin Noorkõiv alustavate õpetajate enamlevinud proovikivisid.

Enamiku selliste olukordade ennetamiseks ja lahendamiseks on tema sõnul abiks süsteemsed teadmised ja oskused, mille omandamisel saab loodav e-platvorm abiks olla. «Kui alustaval õpetajal teadmisi pole, hakkab ta sageli intuitiivselt tuginema oma lapsepõlve koolikogemusele ja see võib talle endalegi üllatuseks päädida hääle tõstmise või hirmutamisega. Tänapäeval me ju teame, et need pole õppimist toetavad käitumised.»

Iga neljas uus õpetaja lahkub peagi koolist

Iga neljas alustav õpetaja läheb enne teist õppeaastat koolist ära. «On loomulik, et uued tulijad kujutavad õpetajatööd endale teistmoodi ette. Kui reaalsus kätte jõuab, siis on küsimus selles, kuidas oskame ka süsteemina toetada unistuse ja reaalsuse kokkutoomist ja kohanemist,» rääkis Noorkõiv.

Eraldi suur murekoht on aja ja tööülesannete planeerimine. «On ju selge, et karjääri alguses kulub ühe tunni ettevalmistamiseks rohkem aega kui kogenud õpetajal. Kui alustav õpetaja hakkab andma veel mitut ainet ja erinevas vanuses klassidele, on ajakulu seda suurem. Ja sellise ajasurve juures ei pruugi õpetajal tekkida võimalust iseenda piisavaks arendamiseks ning oma tööst eduelamuse ja rõõmu tundmiseks,» selgitas Noorkõiv.

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool sündis 2017. aastal kodanikualgatusena ja selle eestvedajateks olid hiljuti õpetajatööd alustanud õpetajad. «Alustavate õpetajate ja õpetajate järelkasvu toetamise teema on kompleksne ja seetõttu hakkasime tegutsema mitmel tasandil. Oleme ehitanud koolijuhtide võrgustiku, mille lähtekohaks on 10 põhimõtet alustava õpetaja toetamisel. Oleme viinud läbi programme koolijuhtidele ja koolitusi alustavatele õpetajatele, töötanud välja mitmesuguseid materjale, edendanud alustavate õpetajate supervisiooni ja juhendamist ning teinud koostööd erinevate haridusorganisatsioonidega, sealhulgas ministeeriumiga,» loetles Noorkõiv mõned tegevused, mille pinnalt sündis ka mõte sisse seada alustava õpetaja e-platvorm.

Mõnda aega küpsenud idee sai konkreetsemad jooned augustis toimunud õpetajate järelkasvu häkatonil, kus arutati õpetajate järelkasvu kindlustamiseks vajalikke samme. «Jõudsime järeldusele, et tegu on väärt mõttega, millega olid valmis kaasa tulema ka organisatsioonid Noored Kooli ja Asendusõpetajad ning mitmed aktiivsed õpetajad ja koolijuhid. E-platvorm oleks koht, kust alustav õpetaja saab leida üles enda jaoks vajalikud materjalid, ning edaspidi ka koolitused, kogenud õpetajate-juhendajate kontaktid ja muu vajaliku, sest üks asi on iseseisvalt materjalidega tutvumine, aga õppimist süvendab kindlasti koostöö õppimist toetavate partneritega, kellega teooriat läbi arutada ja praktikasse panekut harjutada.»

Alustavaid õpetajaid oodatakse platvormi katsetama

Esimesed sammud selleks, et ideest saaks teostus, on tehtud. «Uuest aastast liitub meie meeskonda uus inimene, kelle hooleks saabki platvormi arendus ja vajalike materjalide koostamine,» ütles Noorkõiv, lisades, et koostöö jätkub partneritega ning platvormi tehnoloogiliste võimaluste otsimine ning siis juba katsetamine alustavate õpetajate endiga.

Samal ajal soovib mittetulundusühing leida uue platvormi hoidmiseks ja arendamiseks hea rahamudeli, mis tagaks kõigile alustavatele õpetajatele ligipääsu. «Soovime, et selle eest tasumine oleks jõukohane igale koolile. Unistuseks on, et materjalikogu oleks kõigile alustavatele õpetajatele kättesaadav tööriistakast, mille kasutamist peetakse elementaarseks. Nii nagu me ei kujutaks ette, et karjääri alguses jääks üksi alustav arst, on ka algajal õpetajal vaja tuge ning iseenese ja kooli valmisolekut õppida ja õppimist toetada,» ütles Noorkõiv. «Me ei mõtle siin ainult karjääripöörajaid. Ka värskelt õpetajakoolituse läbinud õpetajad ei saa olla valmis kõigeks, mis päriselt klassis juhtuda võib. Ka nemad vajavad täiendavat tuge.»

Platvormi on plaanis järjepidevalt täiendada. Töö veebilahenduse loomiseks algab 2023. aasta kevadel ning Triin Noorkõiv loodab, et hilissuvel, 2023/2024. õppeaasta eel on alustavate õpetajate tööriistakast juba kasutamiseks avatud.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles