K, 8.02.2023

Teadlased: Soome lahe idaosa keskkonnaseisund on muret tekitav

PM Haridusportaal
Teadlased: Soome lahe idaosa keskkonnaseisund on muret tekitav
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: TalTech

Soome lahe idaosa keskkonnaseisund on muret tekitav – nii järeldasid Eesti ja teiste Läänemeremaade teadlased oma uurimistöös, kus analüüsiti keemilise saastumise andmeid.

Näiteks registreeriti sadamates ja avamerel biotsiidi TBT märkimisväärne saaste ning saasteained, mis sattusid merevette kütuse põletamise ja võimalike õlilekete tulemusel. Kaadmiumi ja elavhõbedat on enim madalaveelistes piirkondades ranniku lähedal. Pliid leiti rohkem rannikult eemal.

Ohtlike ainete leviku analüüsimiseks rakendasid teadlased numbrilist modelleerimist. Samuti analüüsiti ajaloolisi seireandmeid. Ka tehti mitmesuguseid katseid mereselgrootutega. Näiteks uuriti kirpvähkide paljunemishäireid, kuid teadlased soovivad uuringuid jätkata ning analüüsida edaspidi limuseid ja koorikloomi.

Kogutud andmete kohaselt Soome lahe idaosa hea keskkonnaseisundi kriteeriumitele ei vasta. Samas pikemas perspektiivis on võimalik olukorda parandada, vähendades järk-järgult neid kahjulikke heitmeid, mis sisenevad merre läbi atmosfääri ja jõgede. Samuti suurendaks Soome lahe merekeskkonna puhtust jääkreostuse mitmekülgne seire koos reostuse kõrvaldamisega tööstuslikes piirkondades, sadamates ning ajalooliste vrakkide ümbruses.

Tehnikaülikooli teadlastest osalesid projektis Hazless Ivan Kuprijanov, Germo Väli, Taavi Liblik, Urmas Lips, Natalja Kolesova ja Inga Lips. Nad on nõustanud riigiasutusi, et Eesti oskaks paremini hinnata merekeskkonna seisundit ning seda ka parandada. Projekti tulemused esitati ka erinevatel konverentsidel ja töötubadel, näiteks Soome lahe loodusteaduste päevadel, Balti merepäeval ja Balti mereteaduste kongressil.

Mitmes koolis korraldati seminare kahjulikest ainetest merekeskkonnas. Avaldati mitu teaduslikku ja populaarteaduslikku artiklit. 2020. aastal oli Covid-19 pandeemia tõttu viivitused teadustöös ning projekti viimases etapis, pärast sõjalise agressiooni algust Ukraina vastu, koostöö Venemaa asutustega peatati.

Märksõnad
Tagasi üles