L, 4.02.2023

Kiusamisvaba Kool sai Tartusse omanäolise valgusinstallatsiooni

PM Haridusportaal
Kiusamisvaba Kool sai Tartusse omanäolise valgusinstallatsiooni
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
KiVa sai Tartu raekoja juurde oma valgusinstallatsiooni
KiVa sai Tartu raekoja juurde oma valgusinstallatsiooni Foto: SA Kiusamisvastane Kool

Pühapäeval avati Tartu Valguskülas Kiusamisvaba Kooli (KiVa) omanäoline valgusinstallatsioon, mis peegeldab reaalajas tehtud annetusi - klaaspaviljon jääb raeplatsil huvilistele avatuks kuni 8. jaanuarini.

Selleks, et sirguda terveteks ja õnnelikeks täiskasvanuteks, vajavad õpilased turvalisi ja hoolivaid suhteid, nagu vajavad ka lilled õitsemiseks valgust ja soojust. Kuigi Eestit on esile tõstetud tublide õpitulemuste eest, kogeb iga viies õpilane õppeaasta jooksul kiusamist, mida on kirjeldatud ka kui suurimat koolirõõmu vähendamise mõjutegurit. Iga annetus Kiusamisvaba Kooli paviljonis aitab KiVa kiusuennetusprogrammil tuua valgust ühe lapse ellu ja paneb paviljonis lilled rõõmsalt õitsema.

Installatsiooni kontseptsiooni autor on valguskunstnik Elo Liiv. «Me oleme inimestena kõik erinevad ja seda on ka meie lapsed. Kui täiskasvanute poolt on lastele tagatud nende põhivajadused ja -õigused, siis on see juba suur samm õnneliku inimese kujunemise loos. Ometi ei puutu lapsed koolis kokku vaid täiskasvanutega – nende kaaslasteks on ennekõike omaealised ja kogu värvide spektris võib vastuolusid tekkida igal sammul. Siin avaldubki KiVa programmi olulisus, et kasvaks laste endi teadlikkus, kuidas ära tunda julmus, kius ja pahatahtlikkus ning kuidas olla toeks ja hoida omavahelised suhted helged,» sõnas Liiv.

KiVa programm on kasutusel ka ülikoolilinnas Tartus. Linnapea Urmas Klaas väljendas heameelt, et kohalikes õppeasutustes tegeletakse süsteemselt teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetustööga. «Loomulikult tahame liikuda selles suunas, et meie koolid oleksid kiusamisvabad. Selleks on väga oluline osata kiusujuhtumeid ennetada ja vajadusel peatada. Loodetavasti leiavad tartlased valguskülas Kiusamisvaba Kooli paviljoni üles ja annavad oma panuse koolide kiusamisvabaks muutmisel,» lisas Tartu linnapea.

Emori 2021. aasta eestimaalaste annetamiskäitumise uuringus toodi välja, et viimase aasta jooksul oli annetuse teinud kõigest 51 protsenti vastajatest. Seejuures 71 protsenti neist annetab konkreetsele üleskutsele reageerides. Eesti annetusmaastiku tugevdamise juures on üheks võtmeküsimuseks, kuidas leida uusi annetamise viise, mis teeks panustamise mugavamaks. Kiusamisvaba Kooli annetustele reageeriv valgusinstallatsioon astub selles osas suure sammu edasi.

«Sügav kummardus kõikidele annetajatele, tänu kellele saame viia teadus- ja tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi üha enamatesse koolidesse. Üheskoos kiusamist peatades saame luua Eesti lastele turvalise ja hooliva haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel,» rääkis Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo.

Detsembris oma 10. sünnipäeva tähistav SA Kiusamisvaba Kool vahendab Turu Ülikoolis välja töötatud KiVa programmi ka Eesti koolidesse. Praegu kasutab KiVa programmi 120 Eesti kooli ja õppekohta, mis moodustab ligi veerandi meie üldhariduskoolidest.

KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad. Lisaks Soomele ja Eestile kasutatakse KiVa programmi juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Märksõnad
Tagasi üles