P, 27.11.2022

Tallinn soovib tõhusamalt ennetada laste ja noorte riskikäitumist

BNS
Tallinn soovib tõhusamalt ennetada laste ja noorte riskikäitumist
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Noored viiruse ajal väljas. Foto on illustratiivne.
Noored viiruse ajal väljas. Foto on illustratiivne. Foto: Sander Ilvest

Tallinn liitub Islandilt alguse saanud Planet Youth rahvusvahelise partnervõrgustikuga, mis loob tingimused laste ja noorte riskikäitumise süsteemseks ja tõenduspõhiseks ennetustööks.

Islandi sotsiaaluuringute ja analüüside keskus (ICSRA) on välja töötanud Islandi mudeli (IPM), mis seisneb tõenduspõhiste meetodite rakendamises noorukite uimastitarbimise esmaseks ennetamiseks. IPM on kogukonna koostööl põhinev lähenemisviis, mis on viimase 20 aasta jooksul näidanud märkimisväärset tõhusust uimastavate ainete kasutamise alustamise vähendamisel Islandi noorte seas. Reykjaviki Ülikooli põhjalikud uuringud näitasid, et laste ja noorte riskikäitumise põhjusteks on vanemate kõrge tööhõive, vähene koosveedetud aeg vanematega, võimaluste vähesus ja kõrge osalustasu huvitegevusteks, samuti noorte vähene kaasatus sellekohastesse aruteludesse.

Islandil noorte alkoholi tarbimine vähenes

1998. aastal alustati Islandil projektiga «Uimastite vaba Island», et vähendada noorte varast ja ulatuslikku alkoholitarbimist, suitsetamist ja uimastite tarbimist. Paralleelselt töötati erinevate tippspetsialistidega koostöös välja ja rakendati praktikasse Islandi ennetusmudeli IPM-i meetodid, mille indikaatoriteks on laste elustiil, vaba aja kasutamine, edukus koolis, sõprade arvamus ja mõju, enesehinnang, ärevus, erinevad väärtushinnangud, kiusamine ja vägivald.

Oluline on koolipõhine lähenemine, mistõttu õppeaasta alguses sõlmitakse lapsevanema, lapse ja kooli vahel kokkulepe iga osapoole õigustest ja kohustustest eelseisvaks õppeaastaks. Kogu selle teaduspõhise ja pikaajalise sihipärase tegevuse tulemusel on varasemast 42 protsendist alaealisest alkoholitarbijast Islandil jäänud seitse protsenti, igapäevaste suitsetajate arv langenud viie protsendini ja uimasteid proovinute arv kuue protsendini. Aastatega on projektist kujunenud ülemaailmne programm ja võrgustik Planet Youth.

Vanematel pole kontakti teismelistega

Tänu heale koostööle Reykjaviki Ülikooliga aastatel 2014, 2016 ja 2019 on Tallinna linn viinud läbi 15-16-aastaste õpilaste uuringud rahvusvaheliselt kasutatava ja võrreldava küsimustiku alusel. Viimases uuringus osales üle 4000 Tallinna koolide õpilase. 2019. aasta uuringust selgus, et 10,2 protsenti peredest on teismelistel raske oma vanematega kontakti saavutada ja 23 protsendil isiklikke probleeme arutada. Sõpradelt ei saa soovitud tuge 17,7 protsenti. Elu jooksul on end tahtlikult vigastanud 31,8 protsenti teismelistest, vähemalt korra on uimasteid tarbinud 34 protsenti. Uuringute andmed konkreetse kooli kohta võrdluses linna keskmiste näitajatega on edastatud kõikide küsitluses osalenud koolide juhtidele, eesmärgiga kooli meeskonnaga võimalikud probleemid fikseerida ja lahendused leida.

Islandi ennetusmudeli metoodika tutvustamiseks ja piloteerimiseks on koostöös justiitsministeeriumiga viimase kahe aasta jooksul Kalamaja põhikoolis, Pae gümnaasiumis, Lilleküla koolis, Ristiku põhikoolis ja Kadrioru Saksa gümnaasiumis lastevanematele läbi viidud veebikoolitusi, korraldatud lastele koos vanematega ühisüritusi, toetatud õpetajate koolitusi, sõlmitud koostööleppeid õpilane-vanem-kool turvalisema koolikeskkonna loomiseks. Alustatud on linnaosa- ehk paikkonnapõhise esmase ennetustöö ja noorte riskikäitumise vähendamise meeskondade loomist läbi noortekeskuste tegevuste ja noorsootöötajate võimestamise.

Planet Youth võrgustikuga ühinemisel sõlmitakse Tallinna linna nimel Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti ning Planet Youth ehf. vahel teenusleping viieks aastaks. Liitumisel on projekti koordinaatoriks Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet, kes viib protsessi läbi linna koolides ja noortekeskustes. Liituvaks kogukonnaks praegu on vaid Tallinna linn, teisi patrnereid Eestis ei ole ning riiklikku toetust esialgu oodata ei ole.

Märksõnad
Tagasi üles