Vaba Akadeemia loeng Meelis Friedenthal «Dissertatsioonid ja disputatsioonid Tartus 17. sajandil»

Mariliis Maripuu
, Postimees TV toimetaja
Copy

21. oktoobril on Vabal Akadeemial külas Meelis Friedenthal, kes peab loengu dissertatsioonidest ja disputatsioonidest Tartus 17. sajandil.

Tartu Ülikooli filosoofiaprofessor Gabriel Sjöberg mainib 1696. aasta loengukataloogis, et ta kavatseb järgmisel semestril lähtuda methodo hactenus recepta, praelegendo, examinando et disputando, st siiani tavaks olnud meetodit järgides – lugeda, uurida ja disputeerida. Selliseid teateid leiab loengukataloogidest sageli ning need annavad hästi aimu, millisel positsioonil oli disputatsioon varauusaegses ülikoolis. Nimetamise järjekord on siin oluline, sest tõepoolest kujutas disputatsioon varauusaegses hariduses kõige viimast ja olulisemat astet mingisuguse materjali omandamisel. Varauusaegseid disputatsioone on alles viimasel ajal hakatud süstemaatilisemalt uurima – kui žanri ja kui mõtteloo allikat –, aga on selge, et tegemist on äärmiselt mitmekesise ja rikka tekstiliigiga, millele on võimalik läheneda väga erinevate nurkade alt. Disputatsioonid pole küll lehekülgede arvult väga mahukad, aga need on infotihedad ja annavad suurepärase ettekujutuse ülikooli akadeemilisest tegevusest.

Ettekanne vaatleb Tartu Ülikooli 17. sajandi disputatsioone toetudes konstitutsioonidele, loengukataloogidele ja muidugi disputatsioonidele.

Loeng toimub 21. oktoobril kell 18.15 Tartus Jakobi kultuurikojas (Jakobi 41).

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.

Varasemaid Vaba Akadeemia loenguid on võimalik järele vaadata Postimees TV-st.

Tagasi üles