K, 8.02.2023

Riik toetab muukeelsetele lastele õppematerjalide soetamist

PM Haridusportaal
Riik toetab muukeelsetele lastele õppematerjalide soetamist
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tõnis Lukase sõnul on eesmärk edendada eestikeelsele haridusele üleminekut
Tõnis Lukase sõnul on eesmärk edendada eestikeelsele haridusele üleminekut Foto: Mihkel Maripuu

Haridus- ja teadusministeerium eraldab lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele ligi kaks miljonit eurot, et soetada eesti keelest erineva emakeelega õpilastele vajalikke õppematerjale.

Toetus jõuab kokku 11 470 lapse ja õpilaseni.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas märkis, et õppematerjalide soetamiseks mõeldud rahasüsti laiem eesmärk on toetada eestikeelsele õppele üleminekut. «Lasteaiad ja koolid saavad vastavalt oma vajadustele osta juurde õpikuid, töövihikuid ja ilukirjandust, aga ka e-õppe vahendeid ja juurdepääsu erinevatele digikeskkondadele,» sõnas Lukas.

«Oleme ette valmistanud eestikeelesele õppele üleminekuks vajaliku seadusemuudatuse ning detailsema tegevus- ja rahastamiskava. Soovin ülemineku ettevalmistustega tempokalt edasi liikuda. Lõpuks teeme me selle nüüd ära! Terviklik eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasiõppimiseks ja meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus, tagades kogu ühiskonna väärtusena ka eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade,» lisas minister.

Toetuse suurus lasteaialapse kohta on 75 eurot ja õpilase kohta 57 eurot. Toetuse kogusumma on 1 952 010 eurot ning see eraldatakse koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele, riigi hallatavatele üldhariduskoolidele ja kutsekeskharidusõpet pakkuvatele kutseõppeasutustele.

Eesti keele kui teise keele õppeks on loodud palju erineval tasemel õppematerjali, mis paikneb praegu üsna laiali. Eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistamise käigus olemasolevad metoodilised ja õppematerjalid kaardistatakse ja süstematiseeritakse ning tehakse õpetajatele kättesaadavaks nii e-Koolikotis kui ka õppekavaveebis. Plaanis on luua ka uusi õppematerjale, mis põhinevad kaasaegsetel teadmistel õppematerjalide ülesehitusest ja loogikast ning nendes tagatakse tasemele vastavus.

Selleks, et käivitada otsustava tähtsusega etapp eestikeelsele haridusele üleminekul, on 2023. aasta riigieelarves ette nähtud 41 miljonit eurot. Nelja aasta jooksul täiendavate rahaliste vahendite vajadus eestikeelele haridusele üleminekuks on kokku suurusjärgus 300 miljonit eurot.

Üleminek täielikult eestikeelsele õppele algab lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal. Koalitsioonileppe järgi on eestikeelsele õppele üle mindud 2030. aastaks.

Märksõnad
Tagasi üles