R, 30.09.2022

Rakenduskõrgkoolid liituvad hea teadustava kokkuleppega

PM Haridusportaal
Rakenduskõrgkoolid liituvad hea teadustava kokkuleppega
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend
Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend Foto: Ain Liiva

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimub kolmapäeval Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemaline kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustavad oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuvaateid.

Kohtumisel liituvad üheksa rakenduskõrgkooli Eesti hea teadustava kokkuleppega.

Marten Juurik, Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juht ütles, et uue teadus- ja arendustegevuse seaduse väljatöötamisel on selgunud, et mitmed teaduseetika alased tegevused vajavad riiklikul tasandil toetamist. «Hea teadus on meie kõigi huvides, mistõttu peaksime teaduse ja ühiskonna kiirest arengust tulenevaid eetilisi väljakutseid lahendama ühiselt. Rakenduskõrgkoolide lisandumine hea teadustava järgijate sekka muudab Eesti teaduseetika süsteemi osaliste ringi suuremaks ja mitmekülgsemaks, millega kasvab veelgi vajadus teadlaste, teadusasutuste ja riigi koostööks,» ütles Juurik.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja ja riigikogu liige professor Margit Sutrop avaldas samuti heameelt, et ka rakenduskõrgkoolid otsustasid liituda hea teadustava kokkuleppega, millega 2017. aastal liitusid positiivselt evalveeritud arendus- ja teadusasutused, haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Teadusagentuur. «Leppega liitudes võtavad rakenduskõrgkoolid endale kohustuse luua hea teadustava järgimist soodustavad tingimused. See tähendab näiteks inimeste eetika-alase teadlikkuse tõstmist, nõustamist ja väärkäitumise juhtumite menetlemise korra loomist, mille juures saab abi koostööst TÜ eetikakeskusega,» sõnas Sutrop.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend arvas, et rakenduskõrgkoolide ühinemine hea teadustava kokkuleppega aitab seniselt jõudsamalt edasi arendada rakenduskõrgkoolide teadustegevust. Ta lisas, et leppega liitumisel on otsene kasu ühiskonnale. «Nii saavad rakenduskõrgkoolide õppurid, õppejõud ja koostööpartnerid kindluse, et Eesti rakenduskõrgkoolides viiakse teadustööd läbi kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud teaduseetika põhimõtetega.»

Kohtumisel räägitakse lühidalt, millist rolli täidab Eesti teaduseetika süsteemis hea teadustava ja milline on eri osaliste vastutus eetilise teaduse edendamisel. Praktilises töötoas, kus osalevad ka ministeeriumite teadusnõunikud, arutletakse ühiselt teaduseetika ja -koostöö teemadel.

Hea teadustava juurutamine on oluline algatus, et edendada kõrgkoolide koostööd ettevõtete ning arendus- ja teadusasutustega teadmuspõhiste lahenduste väljatöötamisel, sama oluline on tõhusama koostöö eestvedamine kõrgkoolide ja teadusasutuste vahel. Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas.

Kolmapäeval liituvad hea teadustava kokkuleppega Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kaitseväe Akadeemia ja Hea teadustava täisteksti ja liitunute nimekirja leiab eetikaveebist https://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava .

Märksõnad
Tagasi üles