K, 8.02.2023

Riik pakub taas tuge probleemsetele kooliklassidele

PM Haridusportaal
Riik pakub taas tuge probleemsetele kooliklassidele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Õpilased koolis. Pilt on illustreeriv.
Õpilased koolis. Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Sel neljapäeval avati konkursiveebis kandideerimine 6.–7. klassidele suunatud programmi «Hooliv klass», mis on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisega.

Käesoleval aastal oodatakse kandideerima ka klasse, kuhu asuvad õppima Ukraina sõja eest põgenenud noored.

«Hooliv klass» on koolidele suunatud programm, mille eesmärk on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hooliva meeskonna.

«Programmis osalemine annab õpilastele suurepärase võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid ja õppida üksteist märkama. Seotakse omavahel formaalne ja mitteformaalne haridus ning arendatakse sotsiaalseid oskuseid,» sõnas «Hooliv klass» kordinaator Kristiina Valk ja lisas, et programmi vältel vaadeldakse klassi meeskonnana, mille juhiks on klassijuhataja.

«Kuna klassijuhataja vajab klassis muutuste elluviimiseks lisatuge, näeb programm ette ka tugimeeskondade, näiteks huvijuhi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, aineõpetaja, õppealajuhataja, kohaliku noortekeskuse noorsootöötaja koolitamist. Lisaks toetatakse klassijuhatajat mentorlussessioonidega, mille eesmärk on aidata tal ellu kutsuda, märgata ja hoida positiivseid muutusi,» lisas Valk.

Programmi käigus koostatakse noorsootöö põhimõtetest lähtuv õpilastele keskenduv tegevuskava, mis käsitleb meeskonna loomist, teineteisega arvestamist ja ühiste reeglite kehtestamist. Selle eesmärk on muuta koolikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks. Ühtlasi soovitakse suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu ning ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangemist.

Käesoleval aastal pakuvad sõjapõgenikest taustaga noortele programmi rakendamise vältel vajaduspõhist tugi- ja tõlketeenust ukraina keelt emakeelena kõnelevad ning vastava väljaõppe saanud spetsialistid.

Programmi «Hooliv klass» viib ellu haridus- ja noorteamet ning seda rahastab haridus- ja teadusministeerium. Sel aastal saab programmis osaleda kümme klassi üle Eesti. Varasematel aastatel on programmis osalenud juba ligi 80 klassi. Programm algab 21.-22. septembril tugimeeskondade koolitusega ning lõpeb samuti tugimeeskondade koolitusega 13.-14. detsembril.

Märksõnad
Tagasi üles