L, 2.12.2023

Pärnu Päikese kooli õpilased tervitavad uut kooliaastat uues majas

PM Haridusportaal
Facebook
Comments
Pärnu Päikese kool ülaltvaates
Pärnu Päikese kool ülaltvaates Foto: Pärnu linnavalitsus

31. augustil kell 15 avatakse Pärnu Päikese kooli uus õppehoone, mis läks maksma ligi 4,1 miljonit eurot. 

Ülejõe linnaosas Rõugu 8a asuva Päikese kooli uus hoone on üks omanäolisema arhitektuuriga moodsaid koolimaju Eestis – hoone on kärjekujulise põhiplaaniga, aga huvitav ja eristuv pole mitte ainult äsja valmis saanud maja, vaid ka Päikese kool kui haridusasutus. Selles koolis õpivad lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes õpilased, kellel on üldjuhul lisaks hariduslikele erivajadustele ka meditsiinilised erivajadused ning kellele tavakool ei suuda lapse puudespetsiifikast lähtuvat õpet pakkuda.

Enne uue maja ehitust tegutses Päikese kool nõukogudeaegses lasteaiamajas, mille seisukord ja ruumilahendus ei vastanud koolipere vajadustele. Vastvalminud koolimajas on toimetuleku- ja hooldusõppekava õpilastel hariduse omandamiseks ning toetavate teenuste pakkumiseks palju paremad võimalused.

Uus koolimaja on ühekorruseline ja mõeldud 50 õpilasele. Hoone moodustub kärjekujulistest moodulitest.

Klassiruumide sissepääsud asetsevad nõnda, et kahe klassi peale on üks sissepääs, peauksest sisenedes avanevad saal ja söögisaal, mida saab omavahel ühendada.

Lisaks tavapärastele klassidele-kabinettidele ja köögile leiab uuest koolimajast ka mitmeid eriotstarbelisi klassiruume, nagu klassid individuaaltööks, käsitöö- ja muusikaklassid, muusikateraapia ruum. Samuti on majas eraldi ruumid personalile ja metoodiliste materjalide jaoks, päris oma raamatukogu, tunnetustuba, eraldi ruumid eripedagoogile ja füsioterapeudile, mullivanniga tuba, vibroakustilise voodiga ruum ning multifunktsionaalne saal, mida saab kasutada nii aula kui võimlana.

Koolimaja sisustuseski on Päikese kooli spetsiifikat arvestades nii mõndagi erilaadset, mida teistes üldhariduskoolides pole.

Kuna toimetuleku- ja hoolduskava õpilaste õpe toimub paljuski läbi praktiliste tegevuste ja kogemuste, on uues majas käelisteks, meelelisteks ja kehalisteks tegevuseks loodud neile sobivad tingimused. Näiteks on koolis Eestis välja arendatud omalaadne grossingusüsteem ehk lakke kinnitatav turvarakmete süsteem, mis on suureks abiks liikumispuuetega õpilastele füsioteraapia tegemisel.

Ühes uue õppehoonega valmis Rõugu 8a õuealal meelteaed. See on teraapiliste omaduste ja eesmärgiga õueala, mis aitab edendada lapse heaolu ja emotsionaalset tasakaalu ning arendada tema füüsilisi ja sotsiaalsete oskuseid. Õpilased saavad meelteaias ise aiatöödele käsi külge panna, ent nad võivad ka piirduda ümbritseva roheluse ja värvide nautimisega. Meelteaias on rakendatud kõik viis meelt: nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ja maitsmine, sest just meeltega tunnetab laps ruumi enda ümber.

Pärnu Päikese kooli direktori Marju Trumsi sõnutsi on Pärnu linn ja maakond saanud ühe tähendusliku teo võrra rikkamaks.

«Kõigi osapoolte hea koostöö tulemusena valmis meie kooli 20. sünnipäevaks kaasaegne koolihoone hariduslike erivajadustega õpilastele. Meie uus hoone annab parimad võimalused töötajatele ja õpilastele. Meil on nüüd kõik see, mida enne ei olnud: piisavalt suur sobiva planeeringuga maja, grossinguseade, mullivann, batuudiruum, käsitöö-, puutöö- ja õppeköögiruumid – kõik need on osa võimaluste laienemisest. Personalile mõeldud ruum on ruum, mida meil seni üldse polnudki. Rõõmustame ka võimalusterohke õueala ja muidugi meelteaia üle. Oleme tänulikud, et meie kooliprojekt sai rahastuse, suur aitäh linnale, projekti koostajatele, projekteerijatele, ehitajatele ning kõigile teistele pühendumuse ja tänuväärselt tubli koostöö eest,» lausus Trumsi.

Päikese kooli uue õppehoone ehitamise kogumaksumuseks kujunes 4,1 miljonit, millest pea 3,8 miljonit eurot moodustas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) investeeringutoetus hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise meetmest.

Kuna Pärnu linnas ja maakonnas on Päikese kool ainus toimetuleku- ja hooldusõpet pakkuv haridusasutus, toetasid uue koolimaja ehitust lisaks Pärnu linnale ka maakonna omavalitsused läbi Pärnumaa omavalitsuste liidu.

Päikese kooli uue koolihoone arhitektid on Jane Teresk ja Alice Philips. Hoone ehitas osaühing Optimus Ehitus. Meelteaia projekteeris osaühing Kivisilla, selle rajamist toetas ERF läbi projekti „Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“. Meelteaia rajas osaühing Rohenurk.

Päikese koolis on praegu poolsada õpilast ning ametis 41 töötajat. Koolipere alustab uues majas õppetööd 1. septembrist.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles