K, 17.08.2022

Koolid ja lasteaiad saavad muukeelsete laste keeleõppeks toetust

PM Haridusportaal
Koolid ja lasteaiad saavad muukeelsete laste keeleõppeks toetust
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Õppimine. 
Foto on illustratiivne.
Õppimine. Foto on illustratiivne. Foto: Fotokonkurss „Õppimine on IN“

Eestikeelsed lasteaiad ja põhikoolid saavad esmaspäevast kuni 14. augustini taotleda täiendavat toetust mitte-eesti kodukeelega laste keeleõppeks.

Toetus on mõeldud eesti õppekeelega lasteaedadele ja põhikoolidele, kus on vähemalt kümme protsenti mitte-eesti kodukeelega lapsi ning selle suurus põhikooliõpilase kohta on 353 eurot ja ühe lasteaiarühma kohta 2020 eurot perioodi jooksul.

Meetme eesmärk on toetada koole täiendavate keeleõppe tundidega ja muude keeleõppe tegevustega ning lasteaedasid täiendavate eestikeelsete tegevustega. Toetust on lubatud kasutada õpetajate tööjõukuludeks.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ning eralasteaedade ja -koolide pidajad, kelle eesti õppekeelega lasteaias ja/või koolis on vähemalt kümme protsenti eesti keelest erineva emakeelega õpilasi. Seejuures peab põhikoolis olema mitte-eesti emakeelega õpilasi kokku vähemalt kaheksa ning lasteaias vähemalt kümme mitte-eesti emakeelega last ning rühmas, millele toetust taotletakse, peab olema vähemalt kolm mitte-eesti emakeelega last. Toetust saab taotleda ka keelekümblusprogrammi võrgustikku kuuluvale lasteaiarühmale.

Arvestuste kohaselt peaks toetusmeetmest saama kasu ligikaudu 2000 eesti keelest erineva emakeelega põhikooliõpilast ning 550 lasteaiarühma. Toetusmeedet piloteeriti 2021./2022. õppeaastal 23 põhikoolis, nüüd laieneb see ka lasteaedadele.

Märksõnad
Tagasi üles