Virumaa kolledžis kaitstud esimene doktoritöö on kirjutatud põlevkivi teemal

PM Haridusportaal
Copy
PKK plastijäätmed: Doktoritöö uuringu objektiks valiti kasutatud plastid ja autorehvid.
PKK plastijäätmed: Doktoritöö uuringu objektiks valiti kasutatud plastid ja autorehvid. Foto: TalTech

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledži doktorant Olga Pihl kaitses 30. juunil edukalt teadustöö «Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs», mis oli esimene Virumaa kolledžis kaitstud doktoritöö. 

Töö keskendub üle maailma suures koguses tekkivate polümeerjäätmete ringlusse võtmise võimaluste leidmisele. Teadustöös uuriti eelkõige Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete õhu juurdepääsuta kuumutamise ehk koospürolüüsi teoreetilisi ja praktilisi aluseid kasutades analüüsimiseks kaasaegseid uurimismeetodeid. Uuringu objektiks valiti kasutatud plastid ja autorehvid. Doktoritöö uudsus seisneb selles, et mõju koospürolüüsi protsessile uuriti erinevate enamlevinud polümeerjäätmete lisamisega Eesti põlevkivile nii üksikute komponentidena kui ka seguna.

Selgub, et polümeerjäätmete lisamine parandab oluliselt vedelate toodete kvaliteeti, väävlisisaldus väheneb ja väävel jaotub pürolüüsi saaduste vahel teisiti kui põlevkivi pürolüüsil. Samuti suureneb õlifraktsioonide saagis keemistemperatuuril kuni 150 kraadi ning polümeerjäätmete lisamine muudab mõlema fraktsiooni rühmakoostist. Koospürolüüsil saadud pürolüüsiõli saab kasutada uute toodete saamiseks, aga ka aitab protsess saavutada Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe valguses Eesti eesmärke saavutada 2050. aastaks null süsinikuheide.

Doktoritöö kaitsmiskomisjoni esimees professor Margus Lopp märkis, et töö teema on väga aktuaalne ja põletavalt oluline mitte ainult Ida-Virumaa, vaid ka terve maailma jaoks. «Töös seoti kokku kolm olulist probleemset valdkonda – jäätmed, plastikud ja põlevkivi – ning leiti perspektiivsed lahendused, mida saab selle töö tulemusel ka rakendada,» märkis Lopp.

Kaitsmine läks edukalt ning komisjoni liikmed ja oponendid jäid teadustööga väga rahule.

«Virumaa kolledži jaoks on Olga Pihli doktoritöö kaitsmine suur au ja see oli alles esimene pääsuke. Kindlasti tuleb kolledžile doktorante lähiaastatel juurde, kelle doktoritöö teemad on seotud Ida-Virumaa ja Eesti tööstuse jaoks oluliste tulevikuteemadega,» ütles Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Teadustööd oponeerisid professor Eric Suuberg Browni Ülikoolist Ameerika Ühendriikidest ja Viru Keemia Grupi arendusosakonna juhataja PhD Indrek Aarna.

Doktoritöö juhendajad olid Virumaa kolledži esimene abiprofessor tenuuris Allan Niidu ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja energiatehnoloogia instituudi direktor Andres Siirde.

Koospürolüüsi uuringud pälvisid Tallinna Tehnikaülikooli 2021. aasta parima arendustöö tunnustuse. Olga Pihli juhitava TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse labori kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori uurimisrühma töö «Põlevkivi ja teiste orgaaniliste materjalide koostöötlemine ja saadavate produktide omaduste uuring» esindab tehnikaülikooli koos Eesti Teadusagentuuriga 13.–16. juulil Hollandis toimuval Euroopa suurimal teadusfoorumil EuroScience Open Forum.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles