K, 8.02.2023

Narva Kolledži noorsootöö õppekava sobib kõigile, kes väärtustavad noori inimesi

Narva Kolledži noorsootöö õppekava sobib kõigile, kes väärtustavad noori inimesi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikooli Narva Kolledži mitmekülgne keele-, kultuuri- ja õpikeskkond annavad elukogemuse, mida väärtustatakse kõikjal. Kolledžis õpetatakse Eestis ainsana bakalaureusetasandi noorsootöö õppekava, mis ühendab praktilise õppe- ja teadustegevuse. Noorsootöö õppekava lõpetajad leiavad töö nii noortekeskustes, koolides ja kultuuriasutustes kui ka noortelaagrites, -malevas ja projektides, kuid ka aktuaalsemaks muutuvas rahvusvahelises noorsootöös. See on töö noorte heaks ja koos noortega.

Noorsootöö õppekava põhiõppejõududeks on valdkonna eksperdid: noorte uuringute kaasprofessor, noortevaldkonna arendajad, kellel on muuhulgas pikaajaline kogemus noorsootöötaja kutsekomisjonis ja kõige pikaajalisem kogemus noorsootöö programmi juhtimisel. Õppetöös kasutatakse innovatiivseid digitehnoloogiaid ja -vahendeid.

Noorsootöö programmijuhi, nooremlektor Maria Žuravljova sõnul aitab õpe üliõpilastel kujuneda enesekindla identiteediga kompetentseks noorsootöötajaks ja valdkonna arendajaks. „Aasta-aastalt kasvab riigi- ja erasektoris tegutsevate noorsootöö korraldajate osakaal. Töökohtade koguarvu võib noortevaldkonnas hinnata üle 7000 ja töökohtade arv järjest kasvab. Vilistlastel on võimalik tööle asuda üldhariduskoolides, kutsekoolides, kultuuriasutustes, noorteühingutes, noortelaagrites ja -malevates ning kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes ja sihtasutustes, mis noortevaldkonna teenuseid korraldavad ja koordineerivad.”

Noorsootöö põhiõpe annab baasettevalmistuse, mille hulka kuulub Eesti kõrgkoolidest ainsana vastavalt kutsestandardile lisaks terviklik digital youth moodul - avardatud reaalsus – noored digiühiskonnas. Moodul sisaldab õppeaineid noortest infoühiskonnas ja tehnoloogiate kasutamisest töös noortega. Veel on eeliseks integreeritud erialane kutseala kogukond ja mobiilsuse semester, mis loovad ja laiendavad koostöösidemeid teiste noorsootöötajatega Eestis ja välismaal. See on õppekava kõigile neile inimestele, kes arvavad, et noored on meie ühiskonnas väärtus ja tahavad neid toetada oma tõelise potentsiaali leidmisel.

Foto: Tartu Ülikooli Narva kolledž

„Õppekava on tõesti populaarne,” nendib Maria Žuravljova. „Konkurss ühele kohale on keskmiselt 4,55. Vastavalt esitatud avalduste statistikale esitatakse igal aastal 20 kohale enam kui 90 avaldust, üliõpilaskandidaatidest 59% on Eestist ja 41% on välismaalt.”

Ta lisab, et Narva kolledži õppekorralduses arvestatakse õppurit tervikuna – oluliseks peetakse õppe, töö- ja eraelu ühildamist. Aastaringselt toimub mitmeid üritusi just noorsootöö üliõpilastele. Muuhulgas on igal üliõpilasel võimalus omandada rahvusvaheline õpi- või töökogemus.

Narva kolledž on kujunenud ainsaks Eesti kakskeelsete üldharidus- ning keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Lisaks noorsootöö erialale, saab kolledžis õppida järgmistel erialadel: õpetajakoolitus, ettevõtlust ja digilahendusi ning IT-süsteemide arendamist.

Noorsootöö on töö noorte heaks ja koos noortega!

Loe noorsootöö kohta lähemalt siit.

Tagasi üles