Kohtla-Järve Järve koolist saab uuest õppeaastast riigikool

PM Haridusportaal
Copy
Järve kool moodustus 2019. aastal pärast Kohtla-Järve riigigümnaasiumi loomist endise Järve gümnaasiumi põhikooli osa baasil.
Järve kool moodustus 2019. aastal pärast Kohtla-Järve riigigümnaasiumi loomist endise Järve gümnaasiumi põhikooli osa baasil. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael allkirjastasid esmaspäeval Järve kooli riigile üleandmise lepingu, mis tähendab, et alates 1. septembrist on kooli pidajaks haridus- ja teadusministeerium.

Minister Liina Kersna sõnul on Järve kooli riigile üleandmine oluline samm eestikeelse hariduse tegevuskavast, mis aitab eestikeelse hariduse viia regioonis paremale järjele. «Põhiharidus on ja jääb kohaliku omavalitsuse vastutada. Kohtla-Järve Järve kool riigistati eestikeelse hariduse tegevuskava ekspertgrupi ettepanekul selleks, et eestikeelne haridus valdavalt venekeelses piirkonnas oleks tugevam. Järve kool on teinud väga head tööd, aga me tahame anda neile hoogu juurde, et eestikeelne haridus Kohtla-Järvel oleks väärtustatud ja kindlatel alustel,» ütles minister.

Kohtla-Järve linnapea Toomas Naela sõnul võib vaid rõõmu tunda sellest, et osapooled on väga heas tempos jõudnud lepinguni. «Me kindlasti jätkame eestikeelse hariduse arendamist koostöös riigiga ka keelekümbluskoolides,» lubas linnapea.

«Täna allkirjastatud lepinguga algab uus etapp Järve kooli elus,» ütles kooli direktori kohusetäitja Stella Onkel. «Loodame väga, et eesti keelest erineva kodukeelega laps leiab uuest õppeaastast veel suuremat toetust ja et tuge saab ka eesti emakeelega laps. Kõik saab minna ainult paremaks, kui me suudame ühise pingutuse abil tuua kooli lisaks vajalikele õpetajatele ka olulised tugispetsialistid,» sõnas Stella Onkel.

Minister Liina Kersna ütles lepingu allkirjastamisel, et Kohtla-Järve Järve kool on tugev kool. «Järve kooli lõpetanud lastel ei ole haridusteel ees klaaslage, nad saavad minna edasi õppima vastavalt oma huvidele eestikeelsetesse haridusasutustesse,» lausus minister Kersna, kelle sõnul kaardistatakse järgmise sammuna Järve kooli kiireloomulised vajadused ja lähiajal kuulutatakse välja ka Järve kooli direktori konkurss.

Kohtla-Järve Järve kool on linna vanim ja seni ainus eesti õppekeelega põhikool, kus õpib pea 300 õpilast, kellest ligi 70 protsenti on pärit kakskeelsetest või muu emakeelega peredest.

Kohtla-Järve Järve kooli riigile üleandmine on üks eestikeelse hariduse tegevuskavas tehtud ettepanekutest eestikeelse hariduse kättesaadavuse ja kaasaegse õpikeskkonna loomise edendamiseks. Eelmisel aastal võttis riik Narvalt üle kohaliku Eesti gümnaasiumi, praegu peetakse läbirääkimisi Sillamäe Eesti põhikooli riigistamise üle.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles