Iga kolmas noor soovib töötada tehnoloogia- või idufirmas

PM Haridusportaal
Copy
Wise'i mentor ning õpilasfirma Klõpitz asutajad
Wise'i mentor ning õpilasfirma Klõpitz asutajad Foto: Wise

Kui eelmisel aastal huvi tehnoloogiahariduse vastu vähenes, on tänavu on see taas tõusutrendil, eriti just maapiirkondades. Tehnoloogia- või idufirmas näeb end tulevikus töötamas kolmandik noortest.

Wise’i tellimusel uuris Kantar Emor kolmandat korda 16–19-aastaste noorte eelistusi tulevase eriala valikul. «Tänapäeva nutikad noored mõistavad, et tehnoloogiast on saanud meie igapäevaelu loomulik osa. Tehnoloogiaalased teadmised aitavad erinevaid valdkondi sidudes iganenud praktikaid värskendada ja meie ühiskonda tervikuna edasi viia. Nii peavad noored ka sellealast haridust järjest tähtsamaks, olenemata, kas soovitakse saada õpetajaks, veterinaariks, turundajaks või disaineriks,» selgitab Wise’i tootejuht Lars Trunin.

Sel kevadel läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et tehnoloogiaalane haridus huvitab ligi veerandit ehk 23 protsenti noortest. Pärast möödunud aasta väikest langust on see jõudnud samale tasemele kui 2018. aastal. Neist noortest seitse protsenti plaanib kindlasti mõnd tehnoloogiaga seotud eriala õppida ning 16 protsenti  peab seda tõenäoliseks.

Huvi tehnoloogiahariduse vastu on enim tõusnud maapiirkondades. Erinevalt 2021. aasta uuringust on tehnoloogiahuvi sel aastal suurem väljaspool Tallinnat elavate noorte seas, kasvades maapiirkondades 23 protsendilt 36ni.

IT pakub rohkem huvi noormeestele

Tehnoloogiahuvi on jätkuvalt suurem noormeeste seas. Mõne tehnoloogiaeriala õppimisest on huvitatud enam kui kolmandik ehk 36 protsenti noormehi, kuid vaid 11 protsenti neidudest.

34 protsenti vastanuist soovib tulevikus töötada tehnoloogia- või idufirmas. Tehnoloogiavallas töötada ei soovi aga ligi veerand ehk 23 protsenti vastanud noortest. See näitaja on kõrgem kui 2018. aastal, kuid madalam kui 2021. aasta uuringus. Kui eestlaste seas on näitaja võrreldes eelmise aastaga sarnasel tasemel, siis teiste rahvuste esindajate seas on see tõusnud enam kui kolmandiku võrra, jõudes 39 protsendini.

«Noorte laialdane tehnoloogiahuvi on rõõmustav, kuid uuringu tulemused näitavad ka kitsaskohti, millega peame aktiivselt tegelema. Üheks probleemiks terves sektoris on naiste silmanähtavalt väiksem esindatus tehnilistes rollides. Et seda muuta, peame pöörama tähelepanu noorte harimisele ning avama tehnoloogiamaailma võimalusi eriti just tüdrukutele,» julgustab Lars Trunin ettevõtteid tegutsema.

Wise suunab neide IT-radadele

«Mitmeid sellealaseid algatusi on juba käima lükatud, kuid tööpõld on veel lai. Wise’is alustasime näiteks Wise Women Code sündmustesarjaga, kus pakume programmeerimisest huvitatud naistele võimalust oma teadmisi täiendada ning võrgustikku luua. Noorema sihtrühma jaoks töötasime koos ekspertidega välja Wise’i ettevõtlusõppe materjalid, inspireerime noori läbi mentorluse ja töötubade ning toetudes varasematele uuringutele kaasame positiivsete eeskujudena oma ägedaid töötajaid,» lisab ta.

Uuringu viis läbi Kantar Emor 2022. aasta kevadel, kasutades veebiintervjuusid ehk CAWI-meetodit. Sihtrühma moodustasid 21/22. õppeaasta põhikooli 9. klassi, üldhariduskooli gümnaasiumiastme või muu keskharidust andva õppeasutuse õpilased. Uuringus osales 344 noort.

Wise on rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, mis ehitab parimat viisi raha liigutamiseks üle kogu maailma. Wise'i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Tegu on maailma ühe kiiremini kasvava kasumliku tehnoloogiaettevõttega, mis on noteeritud Londoni börsil tähisega WISE. Wise’i kasutab üle 13 miljoni era- ja ärikliendi ning ettevõte liigutab iga kuu piiriüleste maksetega 7 miljardit eurot, säästes klientidele üle miljardi euro aastas.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles