L, 4.02.2023

Harno ootab taotlusi Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumile

PM Haridusportaal
Harno ootab taotlusi Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumile
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Koolikell
Koolikell Foto: Mailiis Ollino

Haridus- ja noorteamet (Harno) ootab kolmapäevani taotlusi Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumile, millega toetatakse magistri- või doktoriõpinguid välisülikoolides.

Haridus- ja noorteameti rahvusvahelistumise osakonna juhataja Heli Aru-Chabilani sõnul on Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi eesmärk suurendada rahvusvahelise kogemusega õppejõudude ja teadlaste hulka Eesti kõrgkoolides ning kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide osakaalu Eesti avalikus ja erasektoris.

Stipendiumi makstakse välisülikoolis õppimiseks ning vajadusel on võimalik taotleda ka lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist ning välislähetuse stipendiumi erialasel üritusel osalemiseks. Stipendiumi saavad taotleda Eesti kodanikud või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga inimesed, kes on taotluse esitamise hetkel välisülikooli magistri- või doktoriõppesse vastu võetud või kellel on välisülikooli kinnitus vastuvõtuks vajalike dokumentide esitamise kohta. Taotleja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 keeletasemel.

«Magistriõpinguteks saab stipendiumi taotleda juhul, kui Eesti tööturul on suurenenud nõudlus selle valdkonna spetsialistide järele. Õpinguid toetatakse erialadel, mida Eesti kõrgkoolides õppida ei saa või mille õpetamise ja teadustöö tase väliskõrgkoolis on silmapaisval tasemel. Doktoriõpinguid toetatakse vabalt valitud erialal,» rääkis Aru-Chabilan ning lisas, et õppida võib seejuures nii täis- kui ka osakoormusega.

Stipendium määratakse kogu õppeperioodiks. Stipendiaadid peavad olema valmis pärast õpinguid asuma tööle omandatud kvalifikatsiooniga ametikohal Eestis. Magistriõppeks stipendiumi saanud üliõpilane peab pärast lõpetamist töötama Eestis kaks aastat, doktorikraadi omandanu kolm aastat.

Avaldusi stipendiumi taotlemiseks saab esitada Harno elektroonilises taotlussüsteemis https://taotlused.edu.ee. Lisainfot Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi taotlemiseks leiab Harno kodulehelt.

Esitatud taotlustele antakse esmane tagasiside viie tööpäeva jooksul. Seejärel hindavad taotlusi valdkondlikud eksperdid ning toimuvad intervjuud tugevamate kandidaatidega. Lõplikud otsused tehakse kahe kuu jooksul pärast avalduste esitamise tähtaega.

Kristjan Jaagu stipendiume on jagatud alates 2003. aastast. 19 aasta jooksul on stipendiaate veidi üle 200. Igal aastal saab stipendiumi keskmiselt 10 taotlejat. 2021. aastal eraldati 11 stipendiaadile kokku rohkem kui 200 000 euro ulatuses stipendiume ning magistri- ja doktorikraadi asuti omandama Ameerika Ühendriikides, Soomes, Suurbritannias, Prantsusmaal, Šveitsis, Taanis ja Iirimaal. Lisaks kraadiõppe stipendiumile antakse Kristjan Jaagu programmis välja stipendiume ka vahetusõpinguteks välisülikoolis ja lühiajalisteks õpingutega seotud välislähetusteks.

Märksõnad
Tagasi üles