Riik panustab malevasuve õnnestumisse 440 000 eurot

PM Haridusportaal
Copy
Eesti õpilasmalevate kokkutulek 2018
Eesti õpilasmalevate kokkutulek 2018 Foto: Tambet Leesment

Haridus- ja teadusministeerium toetab tänavu malevasuve korraldajaid 440 000 euroga, kusjuures sellel aastal oodatakse kaasa lööma ka tehnoloogia- ja inseneeria ettevõtjaid.

Voor on avatud kõikidele malevakorraldajatele toetamaks ööbimisega ja ööbimiseta malevate läbiviimist. Taotlusvooru viib läbi haridus- ja noorteamet.

Noored konkurentsivõimelisemaks

Tänavuse malevasuve programmi eesmärk on esmase töökogemuse kaudu tõsta noorte konkurentsivõimet, teadmisi töömaailmast, tööturul vajalikest oskustest ja karjääriplaneerimisest. Taotlusvooru fookus on sel aastal noorte loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) alaste oskuste suurendamine, noorte vaimse tervise toetamine, sotsiaalmajandusliku ebavõrsuse vähendamine ja noorte töötuse ennetamine.

«Julgustame malevate korraldajaid mõtlema ka Ukrainast Eestisse saabunud noortele, neid kaasates aitame nii Eesti kui Ukraina noorte maailmapilti avardada ning nii nagu Eesti noorte jaoks on Ukraina noortele esimene ametlik töökogemus väga suure väärtusega,» sõnas haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juht Riin Tamm.

Kaasatakse tehnoloogiaettevõtteid

«Sel aastal on üks malevate prioriteetsetest suundadest loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia populariseerimine. Malevad on tehnoloogiaettevõtetele veel avastamata võimalus, julgustame erinevaid ettevõtjaid malevatega koostööd tegema ja pakkuma noortele tööd enda juures, et neile juba varakult tehnoloogia ja inseneeria valdkondi tutvustada,» lisas Riin Tamm.

Malevas käimine arendab noori mitmekülgselt ning annab neile töölepingu alusel turvalise töökogemuse, ühildades selle mitteformaalse õppega. Malev on võimalus tutvustada noortele erinevaid töövaldkondi, neid innustada ja toetada tööturule sisenemisel ning luua suhtlemisvõimalusi erinevatest piirkondadest tulnud teiste omavanuste inimestega.

Maleva korraldajal tuleb esitada taotlus haridus- ja noorteametile konkursiveebi kaudu konkursiveeb.edu.ee. Taotlusi saab esitada 4.-21. aprillini.

4. aprillil kell 13 toimub taotlejatele virtuaalne infotund, kus selgitatakse konkursi tingimusi ja vastatakse küsimustele. Maleva korraldajad ja rühmajuhid leiavad kasulikke näpunäiteid maleva korraldamiseks ka malevakorraldaja käsiraamatust aadressil kasiraamat.malev.ee.

Lisaks tavapärastele heakorratöödele said noored töötada abikasvatajatena, arheoloogidena, ürituste organiseerijatena, meediakajastuste koostajatena ning muutsid eakate päevade sisukamaks lauamängude, toolivõimlemise või ühiste jalutuskäikude kaudu. Lisaks toimus arvukalt erinevaid põnevaid ühised ettevõtmisi, matku, õppekäike, võistlusi ja mänge ning maleva traditsioonidega seotud tegemisi, nagu näiteks lipu ja laulu valmistamine, etluskavade harjutamine, malevapulmad. Olulisel kohal oli ka malevapäevikute täitmine, mis harjutab noori analüüsima erinevates tegevustes saadud teadmisi, oskusi ja kogemusi.

Malevanoorte bruto töötasu 2021. aasta malevasuve jooksul oli kokku 693 073 eurot.

2021. aastal oli malevavahetuste kestvus sõltuvalt korraldajatest 5 kuni 21 päeva ning toimusid nii ööbimisega kui päevased vahetused.

Ööbimisega malevarühmades osales 1161 noort ja ööbimiseta malevarühmades 3569 noort.

Kokku käis malevas 4730 noort.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles