R, 31.03.2023

Ettevõtliku Kooli programmiga liituvaid haridusasutusi tuleb üha juurde

PM Haridusportaal
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kristel Koddala
Kristel Koddala Foto: Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik

Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitunute arv on viimaste kuude jooksul kasvanud jõudsalt nii koolide kui ka lasteaedade seas.

«Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi rakendamine toetab ettevõtlikkuse arendamist igas vanuseastmes. See võib esmapilgul tunduda küll raske ja liigse pingutusena, kuid pingutades õpime, proovides ja julgustades avastame. Programmi rakendamine aitab arendada õpetajate, õppijate ja lapsevanemate algatusvõimet ning koostööd, läbi praktiliste tegevuste aitab luua seoseid päriseluga, toetab sotsiaalseid oskuseid ja usku endasse. Kui saaksin aega tagasi kerida, siis kooli valides otsustaksin kindlasti Ettevõtliku Kooli kasuks,» ütles Ettevõtliku Kooli üle-eestiline koordinaator Kristel Koddala.

Ettevõtlikus Koolis tuleb õpetajatel kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse, nii et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilastepoolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ja õpilaste vahel.

«Pärnu Raeküla Kooli tunnuslause on «Me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks»,» ütles Pärnu Raeküla kooli Ettvõtliku Kooli koordinaator. «Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitumine annab meile lisateadmisi, kuidas noori veelgi teadlikumalt tegevustesse kaasata, toetades nende initsiatiivi ja soovi ise midagi ära teha, seostada õpitavat igapäevaeluga ning toetada nende üldist ettevõtlikkuspädevust.»

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles