L, 2.12.2023

Ümberõppeprogramm suunab naised IT-valdkonda

PM Haridusportaal
Facebook
Comments
Naised IT-s. Pilt on illustreeriv.
Naised IT-s. Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Veebruarikuus alustab Targa Töö Ühing Google.org, Coursera ja Inco Akadeemia abiga naistele suunatud tasuta ümberõppeprogrammiga «Work In Tech», mille lõpetajatel on võimalus tööle asuda IT valdkonnas. 10 kuud kestva programmi eesmärgk on anda naistele vajalikud teadmised ja oskused, et asuda tööle IT tugispetsialistina. 

«COVID-19 järgne majanduselu seab nii tööotsijad kui tööandjad raskete valikute ette. Mitmed sektorid seisavad silmitsi suurte koondamiste ja töökohtade kadumisega. Samas on jõudsalt kasvanud IT spetsialistide roll ja olulisus, sest võrreldes varasemaga on kaugtöö osakaal märgatavalt tõusnud. Inimesed kasutavad aina enam veebipõhiseid teenuseid, mis tähendab, et ettevõtetel on vaja palgata juurde IT-spetsialiste, kes toetaksid kliente tehnilistes küsimustes,» märkis Targa Töö Ühingu tegevjuht Ave Laas.

Seetõttu alustasidki Google, Targa Töö Ühing ja Inco Akadeemia koostööd, et pakkuda naistele suunatud tasuta ümberõppeprogrammi, mille lõpetamisel on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele. «Programmiga liitumiseks ei pea olema juba eelnevalt kogenud IT-ekspert, vaid piisab elementaarsest arvutikasutamise oskusest. Meie soov on julgustada naisi ümber õppima ka siis, kui senine töökogemus on hoopis mõnest muust valdkonnast. See programm on mõeldud igas vanuses täisealisele, mistahes hariduse ja töökogemusega naisele, kes tunneb huvi infotehnoloogia valdkonnas töötamise vastu. Programm on jõukohane kõikidele naistele,» kinnitas Laas ja lisas: «kuna tööturul toimuvad suured muutused, on see võimalus alustada uut tööelu.»

10-kuuline programm algab veebruarikuus iseseisva veebipõhise õppega, mille eesmärk on tutvustada IT-klienditoe spetsiifikat. Sellele lisanduvad veebipõhised seminarid, mis keskenduvad karjääriplaneerimisele, digitaalsele kirjaoskusele, kaugtöö ja klienditeeninduse põhialustele ning rahatarkusele. Programm lõppeb sõltuvalt ettevõttest 2-6 kuud kestva praktikaga. «Oluline on see, et ümberõppeprogramm annab alusteadmised IT-valdkonnast, mis võimaldavad tööle asuda lihtsamaid oskusi eeldavale IT-spetsialisti ametikohale, mille osas on ettevõtete vajadused tõusuteel. Ümberõppeprogramm loob hea aluse ka täiendavaks õppeks ja karjäärialaseks arenguks tulevikus,» julgustas Laas naisi ümberõppimisele mõtlema.

Targa Töö Ühingu arendusjuht Sirja Sulakatko lisas selgituseks, et programmiga on liitunud juba ka mitmed tööandjate esindajad, kes pakuvad programmi jooksul erinevaid loenguid, mentorlust ja praktikavõimalusi.

«Mõned näited meie partneritest, kes toetavad naisi programmi läbimisel on Swedbank, Telia, Kühne+Nagel IT Service Centre ja RIA. Mitmed asutused on kiitnud meie osalejate head ettevalmistust, kõrget motivatsiooni ja töötahet. Esimese aasta tulemused kinnitavad seda - paljud 2021. aasta osalejad on saanud peale praktikat tööle IT tugispetsialistidena. Lisaks on meie osalejatele leitud rakendust ka muudel ametikohtadel, näiteks infoturbe spetsialistidena, IT-valdkonna koolitajatena, e-teenuste valdkonna projektijuhtidena, ning ka väga tehnilisi teadmisi nõudvatelt ametitelt, nagu näiteks serverite haldamine pangas,» selgitab Sulakatko.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles