R, 30.09.2022

Kunstiakadeemia pakub regionaalhaiglale uudseid disainlahendusi

PM Haridusportaal
Kunstiakadeemia pakub regionaalhaiglale uudseid disainlahendusi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Mart Kalm
Mart Kalm Foto: Tairo Lutter

Kunstiakadeemia tudengid pakuvad koostööprojekti raames Põhja-Eesti regionaalhaiglale erinevaid tulevikku suunatud disainlahendusi, mis toetaksid meedikuid ja patsiente, aga ka ühiskonda laiemalt.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) rektor Mart Kalm ja Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu allkirjastasid koostöömemorandumi kolmapäeval. Juba viiendat aastat toimuv esitlussündmus tõi avalikkuse ette EKA tudengite tulevikku muutvad disainiprojektid erinevatele organisatsioonidele, kelle hulka kuulub ligi kümme aastat ka regionaalhaigla.

«Pikaajalise koostöö tulemusena näevad nii kunstiakadeemia kui regionaalhaigla, et disainiga saab tervishoidu muuta patsiendisõbralikumaks ja ressursse säästvamaks ning mul on eriliselt hea meel selle üle, et 2020. aastal valis Põhja-Eesti regionaalhaigla EKA aasta koostööpartneriks,» rõõmustas kunstiakadeemia rektor Mart Kalm.

«Disainiga seostatakse valdavalt toodete väljanägemist ja vähem kasutajasõbralikkust, ent meditsiinis on disainil oluline roll raviteekondade kujundamisel, et need oleksid patsiendile arusaadavad ja mugavad. Just sel eesmärgil sõlmisid regionaalhaigla ja Eesti Kunstiakadeemia 2021. aasta sügisel koostööleppe, mille pidulik tutvustamine nüüd aset leidis. Koostöö eesmärk on klinitsistide ja tudengite koostöös luua ühiselt lahendusi, mis toetaksid meedikuid ja patsiente, aga ka ühiskonda laiemalt,» sõnas regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Koostöö üheks tipphetkeks oli eelmise aasta lõpp, mil EKA tootedisaini tudeng Merike Liiva bakalaureusetöö «Patsiendi lähedase toetamine Põhja-Eesti regionaalhaigla intensiivravi keskuses» sai haridus- ja teadusministeeriumi 2021. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil esimese preemia arsti- ja terviseteaduste valdkonnas. Praegu on töös teine sarnane lõputöö – regionaalhaigla südame siirdamise patsientide teekonna kaardistamine ning võimalike parendusettepanekute leidmine disainilahenduste näol. Lisaks lõputöö probleemistike ja juhendajate pakkumisele on lepingus oluline osa koostööl ainete raames. Varem on koostööd tehtud toote- ja interaktsioonidisaini ja sisearhitektuuri õppekaval, aga ka TalTech ja EKA ühisõppekaval disain ja tehnoloogia tulevik.

Eelmisel aastal pakkusid üliõpilased praktilisi lahendusi patsiendi ettevalmistamiseks nukleaarmeditsiinilisteks uuringuteks ja afereesidoonorluse propageerimiseks. Varasematel aastatel on disainitud verevõtu ala inimlikumaks ning unistatud uue Y-korpuse päevaravi osakonna funktsionaalse, hubase ja patsiendisõbraliku keskkonna loomisest. Juba mitu aastat on koostöö ja disainisprindi käegakatsutava tulemusena patsiente põlveliigeseoperatsioonide eelselt ja järgselt nõustamas füsioterapeut.

Regionaalhaigla teadus- ja arendusteenistuse spetsialisti Siiri Heinaru sõnul nõuab tulemuslik koostöö haiglalt kliiniliste võtmeisikute kaasamist, et probleemipüstitus oleks õige ning et osa välja pakutud lahendustest jõuaksid ka reaalselt patsientideni. «Projektides osalenud klinitsistide hinnangul on panustamine üsna ajamahukas, kuid peamine kasu sünnib detailsetest hetkeolukorra kaardistustest, mida põhitöö kõrvalt nii põhjalikult ei jõutaks teha,» selgitab ta.

EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski, kes on pika koostöö vältel olnud ka üks tudengite juhendaja ja koordinaator, rõhutas, et kaasaegne hea disain on mitte lihtsalt kasutajakeskne, vaid ka kasutajaid võimestav ning nende võimekust ja valikuid toetav. «Tervishoiudisainis on lisaks arstiabi saamise mugandamisele eesmärk tõsta ka patsiendi arusaamist oma seisundist ning võimalustest paranemisele kaasa aidata.»

«Patsiendikesksus on üks regionaalhaigla põhiväärtustest. Tänu erinevatele koostööprojektidele EKAga on regionaalhaiglas levinud arusaam disainmõtlemisest ning võimalustest haigla protsesside arendamisel. Üha enam räägivad meedikud patsienditeekondade kaardistamise olulisusest ning üha enamad soovivad ka ise seda teekonda ette võtta,» lisab Peedu.

2021. aasta sügisel sõlmitud koostööleping on juba edukalt toimiva ja aastatepikkuse koostöö formaalne vormistamine ja uute projektide käivitamise kinnitus. Lepinguga sätestavad osapooled põhimõtted, mis on aluseks teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös ühiste huvide ja tegevuste elluviimiseks. Lepingu sisuks on õppe-, teadus- ja arendustegevuses patsiendi teekondade väljatöötamine ja arendamine, ning õppe-, teadus- ja arendustegevus disaini valdkonnas – koostöö koolituste, rakendusuuringute ja erialaste konsultatsioonide vallas.

Märksõnad
Tagasi üles