K, 8.02.2023

Omavalitsused saavad teavet koolitöötajate nõuetele vastavusest

PM Haridusportaal
Omavalitsused saavad teavet koolitöötajate nõuetele vastavusest
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Õpetaja ja õpilased koolitunnis. Foto on illustratiivne.
Õpetaja ja õpilased koolitunnis. Foto on illustratiivne. Foto: Marko Saarm

Haridus- ja teadusministeerium aitab edaspidi koolipidajatel selgusele jõuda oma üldhariduskoolide direktorite, õppealajuhatajate ja õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuses.

Ministeeriumi järelevalve valdkonna juhi Kristin Hollo sõnul on seires osalemine koolipidajate jaoks vabatahtlik, kuid see on hea võimalus õppeasutuste personali kvalifikatsiooninõuetele vastavusest ülevaade saada ning vajadusel muudatusi kavandada.

«Seire raames saab teada, kas kõigi koolis töötavate õpetajate ja õppeasutuse juhtide kohta on Eesti hariduse infosüsteemis korrektsed andmed esitatud ning kas töötajate kvalifikatsioon vastab nõuetele. Seejärel saab koolipidaja koostöös koolijuhiga vajadusel kavandada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate töötajate toetamist kvalifikatsioonini jõudmiseks,» selgitas Hollo.

Seire viivad jaanuarist juunini munitsipaalõppeasutustes läbi ministeeriumi järelevalve valdkonna spetsialistid koostöös õppeasutuste pidajatega. Kvalifikatsioonide hindamisele eelneb 25. jaanuaril koolipidajatele seiret tutvustav veebiseminar, mis toimub Harno «Distantsilt targemaks» sarjas.

Oma soovist seires osaleda on ministeerium koolipidajatel palunud teada anda 4. veebruariks. Selleks ajaks tuleks välja valida ka koolid, mille töötajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust soovitakse uurida. Ministeerium koostab laekunud avalduste põhjal seire valimi.

Veebruaris-märtsis hindavad koolipidajad, kasutades töötajate dokumentide koopiaid, ise koolipersonali kvalifikatsiooni ja võrdlevad EHISe kannetega. Seejärel vaadeldakse ministeeriumi ekspertidega koos hindamise tulemus üle ja kool teeb vajadusel muudatused EHISesse.

Ministeerium pakub koolipidajatele tuge, et koostöös koolijuhiga seire tulemustele tuginedes koostada vajadusel ka tegevusplaan, kuidas toetada kvalifikatsioonita pedagoogide arengut. Seire koondkokkuvõtte koostab ministeeriumi juunikuuks.

Märksõnad
Tagasi üles