Üleskutse: ettevõtjad, panustagem haridusse!

, Tehnoloogiaettevõtte Wise’i tootejuht
Copy
Lars Trunin.
Lars Trunin. Foto: Erakogu

Heategevus võib, aga pea alati tähendama rahalist annetust. Veelgi suurema väärtusega on tänapäeval oma aja ning teadmiste jagamine. Just praegu on ettevõtjatel õige aeg panustada haridusse, et uuendusliku Eesti edulugu saaks jätkuda, leiab tehnoloogiaettevõtte Wise tootejuht Lars Trunin.

Erasektoris mõistetakse üha enam, et Eesti suurimaks ekspordiartikliks on saamas tehnoloogia. Et valdkonna kasvu kindlustada, on meil vaja investeerida pikaajaliselt haridusse ja talentide järelkasvu, sest maailmale pakutavad tooted on ainult nii head, kui head on siin idufirmasid ehitavad ja tooteid-teenuseid arendavad inimesed.

Pole juhuslik, et Heateo Sihtasutuse esimene valdkonnapõhine fond keskendub just haridusuuenduste toetamisele ja et sellele on aluse pannud idufirmade Wise ja Bolt asutajad. Taavet Hinrikuse ja Martin Villigu eestvedamisel on ettevõtjad ning kaasamõtlejad Heateo Haridusfondi kolme aastaga panustatud miljon eurot, et aidata leevendada Eesti üldhariduse suurimaid probleeme.

Uue aasta eel võiksid ettevõtjad mõelda, kuidas saaksime haridusse panustajate ringi koos laiendada. Alustada saab väikeste sammudega ning tuleb meeles pidada, et heategevus võib olla küll rahaline, kuid sama väärtuslik on oma aja investeerimine. Tehnoloogiaedu toetamine läbi haridusalgatuste on pikaajaline protsess, kus efekt ei saabu üleöö. Kuid seda efekti ei tulegi, kui me sellega juba täna tegelema ei hakka. Oluline on rõhutada, et töö iduettevõttes ei tähenda ainult programmeerimist ja selle ala süvitsi tundmist. Näiteks Wise’i töötajatest on vaid pooled «IT-inimesed» ning teise poole moodustavad kõikvõimalikud muud ametid – disaineritest keelespetsialistide ning analüütikutest personaliinimesteni.

Kutsu koolidirektor praktikale ja õpilased külla

Wise’i töötajatele ehk wiseritele saanud hariduse edendamine südameasjaks ning loodame väga, et saame oma lugusid jagades ka teisi inspireerida. Oleme algusest peale löönud kaasa haridusjuhtide praktikaprogrammis*. Algatuse raames käis eelmisel õppeaastal ettevõtetes praktikal tosinkond koolijuhti ning minust sai paariks kuuks mentor Tallinna saksa gümnaasiumi direktorile Kaarel Rundule. Omavaheliste kogemuste vahetamine pani meid mõlemaid koolis teatud protsesse teise pilguga vaatama ja uutmoodi lähenemistega lahendusi otsima. Näiteks võttis koolijuht Wise’ist kaasa häid ideid koolitöötajatele väärtuspakkumise tegemiseks: ehk pani kirja kõikvõimalikud õpetajaametiga kaasnevad hüved, alates puhkustest-preemiatest kuni sportimisvõimaluste ja tööalaste arenguvõimalusteni ning hakkas neid laiemalt kommunikeerima, kaasates protsessi ka õpetajaid endid. Lisaks olemasoleva kollektiivi motiveerimisele aitab selline lähenemine õpetajaametit laiemalt väärtustada ning koolil uusi õpetajaid leida.

Haridusjuhtide Praktikaprogrammi arenemise jaoks on tähtis, et aina rohkem ja eriilmelisi ettevõtteid võtaksid koolijuhte vastu – seda mitmekesisemaks läheb kogemus nii ettevõtetel kui ka koolijuhtidel, kes praktika vältel õpitu ja kogetu kooli tagasi viivad.

Kui pikema programmiga liitumiseks veel mahti pole, saab ettevõte panustada ka lühemate «ampsudega». Noori inspireerib ettevõtetes külas käimine. Oleme õpilasi külla kutsunud ja lisaks tiirule kontoris ning selgitamisele, mida me täpsemalt teeme, korraldame noortele tooteehitamise töötube ning paneme nad gruppides tööle, et oma fantaasiat kasutades pooleteise tunniga mõnd ühiskonna kitsaskohta leevendav toode välja mõelda. Neist töötubadest on tulnud ägedaid ideid – alates eakate sotsialiseerumist toetavatest äppidest kuni nutikate jalgrattakiivrite ning koolikiusamist vähendavate programmideni. Tartu Ülikooli 2019. aasta raporti järgi on üks suurimaid motivaatoreid oma tööelu tehnoloogiavaldkonnaga sidumiseks just oma silmaga nägemine, kuidas üks idufirma toimib.

Lisaks väliste programmidega liitumisele on oodatud kõik ettevõtete enda initsiatiivid. Eesti on küll kompaktne, kuid häid ideid mahub haridusmaastikule alati juurde. Wise’is noorte huvisid kaardistades leidsime, et tehnoloogiahuviga on tihedalt seotud ettevõtlus. Tuues need kaks maailma kokku, töötasime ekspertidega välja ning lisasime Junior Achievementi ettevõtlusõppe programmi Wise’i tehnoloogiamooduli, et inspireerida noori õpilasfirmasid tehes mõtlema ka tehnoloogilisele aspektile. Wise’i tänavu tellitud uuringust selgus, et lausa ligi pooled 9.–12. klassi õppuritest soovivad oma tuleviku siduda ettevõtlusega. Korraldame ka «20 Under 20» alla 20-aastaste ettevõtjate võistlust, et äsja ettevõtlusteed alustanud noori kontaktide, rahalise toe ning mentorlusega toetada. Sel aastal jõudis Eestist võistluse üle-Euroopalisse finaali näiteks mobiilset õpilaspiletit välja töötav Konnekt.

Aita leevendada õpetajate puudust

Haridusfondi tulemustele keskenduva Mõjuraporti järgi vajab keskmises Eesti koolis igas kuus asendamist ligikaudu 200 ainetundi. Asendusi otsitakse esmalt kooli seest, kuid selle korraldamine on ajakulukas ning tundide asendamine põhitöö kõrvalt kasvatab õpetajate koormust ja läbipõlemise riski. Haridusfond on olukorra leevendamiseks ellu kutsunud asendusõpetajate programmi ASÕP, mis on aidanud koolidel leida asendusõpetajad väiksema vaeva ja ajakuluga. Kahe aasta jooksul on asendatud sel moel üle 10 000 tunni. Tänu ASÕPile saavad ettevõtjad ka oma valdkonna ekspertteadmisi noortega jagada. Näiteks on üks meie värbamisega tegelev wiser käinud õpilastele ühiskonnaõpetuse tunnis rääkimas CVde koostamisest, tööturust ja mida tööle kandideerides silmas pidada. Keeleeksperdid saavad võõrkeele tunde anda, insenerid panustada erinevatesse MATIK-ainetesse, kombineerides seda oma eriala tutvustamisega.

Kuna aga õpetajate puuduse probleem on pidev, tuleks leida kaasaegne, digitaalne ja interaktiivne lahendus – kuidas leevendada õpetajate puudust, nii et see oleks tõeliselt skaleeritav ja teha seda moel, et see oleks õpilastele päriselt huvitav. Kuidas teha nii, et kui mõnes Mustamäe või Pärnu koolis on matemaatikaõpetaja puudu, siis matemaatikaõpe sellega ei peatuks?

Kui tunned, et soovid samuti Eesti haridusse panustada, uuri ASÕPi asendamiste kohta, Tagasi Kooli külalistundide kohta ning kutsu kooliõpilasi oma ettevõttesse külla. 

*Heateo Haridusfondi eesmärk on anda hoogu Eesti üldhariduse suurimaid sõlmpunkte lahendavatele algatustele. Fondi asutasid Martin Villigu ja Taavet Hinrikuse eestvedamisel uue põlvkonna ettevõtjad, kes soovivad luua valitud valdkondades olulisi ja positiivseid muutusi. ASÕPi asendamiste kohta leiab teavet siit, Tagasi Kooli külalistundide kohta siit ning kutsu kooliõpilasi oma ettevõttesse külla selle lehe kaudu. Kõige lihtsam on aga alustada uurimist enda ning oma tiimiliikmete kooliealiste laste ja nende õpetajate kaudu – millistest külalistundidest ja õppekäikudest oleksid nad huvitatud. Lükkame rattad liikuma!

Tagasi üles