Eesti Kunstiakadeemia saab UNESCO õppetooli

BNS
Copy
UNESCOt nõustava muinsuskaitse ekspertorganisatsioonis ICOMOS asepresident Riin Alatalu.
UNESCOt nõustava muinsuskaitse ekspertorganisatsioonis ICOMOS asepresident Riin Alatalu. Foto: Ieva LeiniÅ¡a/Leta

UNESCO peadirektor Audrey Azoulay ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm allkirjastasid 24. novembril koostööleppe EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juures UNESCO pärandiuuringute õppetooli loomiseks.

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnast on veerandsaja aasta jooksul kujunenud oluline valdkondlik kompetentsikeskus, kus töö nii kultuuripärandi säilitamise, muinsuskaitsepoliitika kui ka pärandi- ja turismikorralduse aktuaalsetel teemadel on kooskõlas UNESCO eesmärkidega.

Eesti Kunstiakadeemia on aastaid tegelenud kultuuridiplomaatiaga ning seisnud hea selle eest, et Eesti oleks aktiivselt kaasatud maailmapärandi kaitse, säilitamise ja tutvustamise rahvusvahelisse koostöösse. Aastatel 2009-2013 juhtis prof Mart Kalm UNESCO maailmapärandi komitee Eesti töögruppi, kuhu kuulusid ka mitmed teised tunnustatud EKA õppejõud. EKA on tugevalt esindatud ka rahvusvahelises UNESCOt nõustavas muinsuskaitse ekspertorganisatsioonis ICOMOS, mille asepresident on 2020. aastast EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Riin Alatalu.

«Saadud kogemuste läbi on laienenud koostöö kultuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal tegutsevate kõrgkoolidega maailmas, millest kasvas välja idee UNESCO õppetooli asutamiseks Eesti Kunstiakadeemias,» ütles Alatalu ja lisas: «UNESCO annab võimaluse osaleda võrgustikus, kaasata õppe- ja teadustegevusse mainekaid väliseksperte ning kasutada UNESCO õppetooli logo kui tunnustuse ja kuuluvuse märki. UNESCO hindab õppetooli tähtsust ühiskonnas, ülikooli suutlikkust teha koostööd nii omavalitsuste kui ka erasektoriga. EKA jaoks on oluline näiteks koostöö Tallinna Sadamaga, kes toetab pikaajalist uurimisprojekti «Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine». Projekt on soodustanud koostööd erinevate osapoolte vahel ning selle käigus on jõutud mitmete oluliste ettepanekuteni, kuidas edendada Tallinna ja Eestit turismi sihtkohana nii, et pärand oleks hästi hoitud ja kohalik elanikkond kaasatud.»

1992. aastal käivitatud UNESCO õppetoolide programm, mis hõlmab üle 800 õppetooli 117 riigist, edendab rahvusvahelist ülikoolide vahelist koostööd ja koostöövõrgustike loomist, eesmärgiga suurendada institutsionaalset võimekust teadmiste jagamise ja koostöö kaudu. Programm toetab õppetoole UNESCO valdkondades – hariduses, loodus- ja sotsiaalteadustes, kultuuris ja kommunikatsioonis. Selle võrgustiku kaudu ühendavad ülikoolid ja teadusasutused üle kogu maailma oma ressursse, et tegeleda päevakajaliste väljakutsetega ja aidata seeläbi kaasa ühiskondlikele arengutele. Paljudel juhtudel toimivad võrgustikud ja õppetoolid ka mõttekodadena, mis toovad ühise laua taha akadeemiliste ringkondade ja kohalike kogukondade esindajad ning poliitikakujundajad. Kaasa räägitakse poliitiliste otsuste tegemisel, uute õpetamisalgatuste loomisel, innovatsiooni edendamisel ja ülikooliprogrammide rikastamisel, väärtustamaks kultuurilist mitmekesisust.

EKA UNESCO õppetooli koordineerib muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Riin Alatalu.

Tagasi üles