L, 2.12.2023

Matemaatika tasemetööde analüüs: õpilaste tase on hea

BNS
Facebook
Comments
Matemaatika tase oli õpilastel hea, pilt on illustratiivne.
Matemaatika tase oli õpilastel hea, pilt on illustratiivne. Foto: Mihkel Maripuu

4. ja 7. klassi matemaatika tasemetööde äsja avaldatud riiklik analüüs näitas, et õpilaste arvutamisoskused on head.

Septembrist kuni oktoobri keskpaigani toimusid e-tasemetööd, mis annavad riikliku õppekava eesmärkidest lähtuvalt tagasisidet õpilaste õpitulemustest. Tasemetööde periood algas 14.–17. septembril matemaatika tasemetööga. Kokku tegi 4. klassi matemaatika tasemetööd 7628 õpilast 270 koolist. Sama õppeaine 7. klassi tasemetöös osales 246 kooli ja tasemetööd sooritas 7509 õpilast. Matemaatika tasemetööd olid täies mahus arvutihinnatavad ja osaleda said kõik vabatahtlikud koolid.

Matemaatika tasemetööde tulemuste analüüsist selgus, et testi sooritanud 4. klassi õpilastel on head fakti- ja protseduurilised teadmised, see on näiteks oskus arvutada ja teisendada, kuid mõisteliste teadmiste rakendamisoskus ehk arusaamine faktidest ja oskus teadmisi kasutada probleemi lahendamisel on tagasihoidlikum. Nende kahe tasandi võrdluses olid fakti- ja protseduurilised teadmised 92 protsendi õpilaste tulemuste põhjal väga head või osaliselt head. Seevastu mõisteliste teadmiste rakendamiseks vajalike teadmiste tase oli väga hea või osaliselt hea vaid 46 protsenti õpilastest.

Õpilaste tagasisideküsitluse põhjal peeti 2021. aasta testis kõige lihtsamaks arvutamise ülesannet ja kõige raskemaks geomeetria ülesannet, millest esimene nõudis fakti- ja protseduurilisi teadmisi: arvutamisoskust 100 piires ja kaheksas ülesanne nii fakti- ja protseduurilisi teadmisi kui ka mõisteliste teadmiste rakendamisoskust. Ülesannete soorituste statistika annab kinnitust, et arvutamise ülesanne oli kõige kõrgema ja geomeetria ülesanne kõige madalama sooritusprotsendiga.

Distantsõpe on soosinud esimese kooliastme õpilastel pigem faktide ja protseduuride omandamist, sest õpitulemused paranesid. Mõisteliste teadmiste rakendamisoskust, see tähendab, kuivõrd õpilased mõistavad ja lahendavad matemaatiliselt esitatud probleeme, jääb õpilastel veel vajaka. Viimati nimetatud teadmiste omandamine vajab rohkem õpetajapoolset selgitamist ja individuaalset lähenemist.

7. klassi õpilaste matemaatika tasemetöö tulemused näitavad, et õpilaste teise kooliastme õpitulemused nii fakti- ja protseduuriliste teadmiste, näiteks oskus arvutada, kui ka mõisteliste teadmiste rakendamisoskuse osas – ehk arusaamine faktidest ja oskus teadmisi kasutada probleemi lahendamisel, võiksid olla paremad. Nende kahe tasandi võrdluses olid fakti- ja protseduurilised teadmised 64 protsendi õpilaste tulemuste põhjal väga head või osaliselt head ning mõisteliste teadmiste rakendamiseks vajalike teadmiste tase oli väga hea või osaliselt hea 55 protsendil õpilastest. Õpilaste tagasisideküsitluse põhjal peeti 2021. aasta testis kõige lihtsamaks arvutamise ülesannet murdarvudega ja geomeetria ülesannet. Kõige raskemaks arvust hariliku murruga määratud osa ja protsendi leidmise ülesannet.

Kuna puudub võimalus võrrelda õpilaste sooritust neil kahel tasandil erinevatel aastatel, siis ei saa kindlalt väita, et pikk distantsõppe periood möödunud õppeaastal mõjutas õpitulemuste saavutamist, kuid selge on see, et just mõisteliste teadmiste rakendamisoskus vajab rohkem õpetajapoolset selgitamist ja individuaalset lähenemist.

Tasemetöid sooritanud õpilaste õpetajad said pärast testide sooritamist EISi keskkonnas detailse tagasiside kogu klassi ja iga lapse õpitulemustest. Tagasisidest lähtudes saab õpetaja täiendavalt tegeleda vajaka jäänud õpitulemuste analüüsiga. Tasemetööde tulemused annavad väga vajalikku tagasisidet nii õpetajale kui õpilasele – millised teemad on hästi omandatud ning millised vajavad edaspidi süvendatud õppimist või kordamist.

Matemaatika tasemetööde põhjalikumad analüüsid leiab haridus- ja noorteameti kodulehelt.

Eesti keele, loodusvaldkonna ja võõrkeelte tasemetööde kokkuvõtted avaldatakse järgnevatel nädalatel.

Tasemetöid viib läbi haridus- ja noorteamet koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga elektrooniliselt Eksamite Infosüsteemis. Tasemetööde korraldamise eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö tulemuste kohta. Tasemetöid ei hinnata ja õpilasi nendeks eraldi ette valmistada ei tule. Kõikide uuenduslike tasemetööde valmimine on rahastatud digipöörde programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava tegevuse «Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt» vahenditest.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles