K, 8.02.2023

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Viljandi gümnaasium peab oluliseks noorte võimestamist

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Viljandi gümnaasium peab oluliseks noorte võimestamist
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Viljandi gümnaasiumi direktor Mart-Juhan Salumäe ja gümnasist Karl Kristofer Alp tänavusel õpetajate päeval.
Viljandi gümnaasiumi direktor Mart-Juhan Salumäe ja gümnasist Karl Kristofer Alp tänavusel õpetajate päeval. Foto: Elmo Riig

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tiitli pälvinud Viljandi gümnaasium paistis silma õpilastele mitmekesiste valikute pakkumise, kogu kooliperet siduva ettevõtliku hoiaku, katsetamist ja ideede realiseerimist toetava koolikeskkonna ning praktiliste kogemuste pakkumise poolest.

 «Tahame olla parim kool kohalikele noortele, toetada mitmekülgse isiksuse kujunemist ja võimestada noori realiseerima oma eesmärke,“ avas Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe kooli tegevuste tagamaid. «Oleme seda meelt, et üldhariduskooli uksest ei pea astuma välja nii-öelda täispaketiga noor, ka meie täiskasvanutena oleme sageli eneseotsingutel. Aga me saame koolis ette näidata rööpad, mis aitavad noorel jõuda enda eesmärgini.»

Kogukonnakesksus kui lisaväärtus  

Viljandi gümnaasiumis on noorte toetamises oluline suund juhitud avastuse teekond ehk üle 50 ülekoolilise valikkursuse tervishoiust ja maalilaagrist finantskirjaoskuse, õpilasfirma ja karjääriõppeni, et noor saaks võimaluse tulla mugavustsoonist välja ja proovida midagi uut, veenduda, mis valdkond ja teema sobivad tema huvide ja eeldustega. Omavahel konkureerimisest olulisemaks peetakse võimalust ennast vabalt väljendada ja teostada. Ka huvikoolide õpet arvestatakse kahe valikaine punkti ulatuses igal õppeaastal õppe osana.

Juhan-Mart Salumäe rõhutas kogukonna olulisust õppeprotsesses: «Defineerime ennast kogukonna koolina – oleme avatud kogukonnale, kogukond on alati õppetöösse panustamas ja kõigil ainetel on praktiline väljund kogukonna heaks.» Viljandi haigla kui noorte terviseedendamisse panustaja või Eesti Genealoogia selts, läbi mille said õpilased osaleda hauaplatside otsingusüsteemi haudi.ee arendamises on vaid üksikud näited paljudest sisukatest ja tulemuslikest koostöövormidest. Külalislektoriteta- kohalike ettevõtjate, juhtide, ekspertide ja põnevate inimesteta ei möödu ükski periood ega aasta oodatuim sündmus, suur karjääripäev koolis. Tähelepanuväärne on asjaolu, et paljude ürituste korraldamise eest on vastutus antud õpilastele, mitte õpetajatele. Viljandi gümnasistide korraldatud jalgrataste ühissõit Velokulg juhib tähelepanu ratturite ohutule liiklemisele Viljandis, ööorienteerumine populariseerib liikumist ja turvalist liiklemist ning aitab tundma õppida kodulinna, plogging´ul ehk prügikoristusjooksul on osalenud ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Salumäe sõnul on selliste suurte ülelinnaliste ürituste korraldamine õppijatele täiesti kohane tegevus ja väärt kogemus ning võimaldab neil õppida organiseerimist, meeskonnatöö protsesse ja kommunikatsiooni. Rattasõidu Velokulg turvaplaan ja turvameeskond on samuti õpilaste ja vilistlaste vastutada, kool on vaid hea nõuga abiks. Valikainest välja kasvanud teadusteatrite festivalil on osavõtjaid üle Eesti. Õpilaste initsiatiivil sündis veel täika, juhtimaks tähelepanu säästvale majandamisele, ja kes ei teaks Euroopa tasandil kuulsust kogunud VLND burgerit, mis on samuti alguse saanud Viljandi gümnaasiumi vilistlaste ideest.   

Direktori sõnul peab ettevõtlikkuse kujundamine olema kogu koolipere ja koolikeskkonna ühtne ja süsteemne hoiak, seda ei saa luua läbi üksiku tunni. «Enne, kui noored hakkavad näiteks ettevõtjaks, on vaja kujundada ettevõtlikkust ja tegeleda koolis sellega, et noored oleksid avatud ja panustaksid ümbritsevasse keskkonda. Selline kogukonna ja kooli koostöine avastamine õppimise käigus aitab märgata võimalusi meie ümber. Ennekõike on vaja koolis positiivset tõuget, et oma ideed soovitud vormis realiseerima hakata. Või kui mitte sellises vormis, siis leida muu põnev ja jätkusuutlikum vorm. Oluline on leida sütik, et energia läheks edasipürgimisele,» selgitas Salumäe.

Edasipürgimist ja uuendustele avatust kui head eeskuju noortele hindab Salumäe ka õpetajate puhul – Viljandi gümnaasiumi õpetajad hoiavad ise erinevatel uuenduste osas kätt pulsil ja tahavad panustada arendustesse.

Õpilasfirmade kasvulava

Selleks, et ettevõtlikkus leiaks soovijate puhul väljundi ka ettevõtjana, on Viljandi gümnaasiumis majanduse-ettevõtluse õppesuund ehk kool pakub võimalust katsetada ettevõtjaks olemist läbi õpilasfirma. Soovijaid on nii palju, et viie aasta jooksul loodud 48 õpilasfirmaga paigutuvad nii kool kui ka sealne õpilasfirmade juhendaja Külli Hiiemäe-Metsar Eesti aktiivsemate ettevõtlusõppega koolide-õpetajate esikümnesse. 2021. aastal juhendab Hiiemäe-Metsar koguni 54 õpilasfirmat, rohkem on sellel õppeaastal õpilasfirmasid loodud ainult kahes koolis. Hiiemäe-Metsar lõpetas äsja ka Edu ja Tegu, JA Eesti ning EBSi läbi viidud Eesti esimese ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogrammi, toetades edaspidi ka regiooni tasandil ettevõtlusõppe ja alustavate ettevõtlusõpetajate arengut.

Samuti on Viljandi gümnaasiumile omistatud ettevõtliku kooli hõbetase, mis tähendab, et ettevõtlikkuse arendamine on koolis süsteemne ja järjepidev, tuginedes vaheetapina tehtavale enesehindamisele.

*Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaks kuulutas haridus- ja teadusministeerium Viljandi gümnaasiumi  ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursi konverentsil «Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom. Vol2». Parimad valiti juba viiendat korda. Edu ja Tegu ning aasta parimate tunnustamist toetab Euroopa sotsiaalfond.

Märksõnad
Tagasi üles