HARIDUSKONVERENTS Selguvad ettevõtliku kooli edulugude konkursi parimad

PM Haridusportaal
Copy
Vändra Gümnaasium võistleb edulugude konkursil projektiga "Mutukad ja putukad".
Vändra Gümnaasium võistleb edulugude konkursil projektiga "Mutukad ja putukad". Foto: Erakogu

Viimased keerulised aastad on nõudnud nii õpetajatelt, õppijatelt kui ka lapsevanematelt teistsugust ettevalmistust, lähenemist ja õpioskuseid. Kuid hästi sellega toime tuldi ilmestavad tänavusele Ettevõtliku Kooli edulugude konkursile laekunud lood. Edulugusid tutvustatakse neljapäeval kell 10.10 algaval konverentsil «Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom. Vol 2».

Ettevõtliku Kooli koordinaator Piret Torm-Mirontšik tõdes, et distantsõpe on märkimisväärselt suurendanud õpilaste vajadust osata iseisesvalt õppida ja uut materjali omandada. Seepärast võib öelda, et iseseisev mõtlemine ja ettevõtlik hoiak on kindlasti olnud üks selle õppeaasta läbivaid märksõnu ja edutegureid.

«Kui klassiruumis on õpetaja oma õpilastega pidevas suhtluses, siis arvutiekraani taga jääb kontakt paratamatult pealiskaudsemaks. Siin on kindlasti tähtis roll olnud lapsevanematel, kes sõltuvalt lapse oskustest ja haridusastmest on pidanud sel aastal ehk tavapärasest rohkem õppetöös kaasa lööma,» märkis Torm-Mirontšik. 

Ettevõtlikku lähenemist saab koolis praktiseerida nii põhiõppekava raames kui ka tunnivälistes tegevustes. Torm-Mirontšiki sõnul on sellise lähenemise eesmärk tuua kooli ja lasteaeda rohkem iseseisvat hoiakut, arendada laste otsustusvõimet ning ärgitada nende tegutsemishimu. Ettevõtlikku õpet Eestis edendav haridusprogramm Ettevõtliku Kooliga on tänaseks liitunud 157 õppeasutust üle Eesti.

Ettevõtlikus koolis on õpetaja ülesandeks kaasata lapsi erinevatesse arenguetappidesse ja protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest, mitte õpetajast. Selliselt läbiviidud tunnid on loovamad ja päriselule lähedasemad, kus teooria on tasakaalus praktiliste näidete ja tegevustega.

Esiletoomist väärivad praktikad

«Möödunud õppeaastal pidid pea kõik haridusasutused igas haridusastmes õppetööd korraldama teistsugustes keskkondades ja vormides. See on kindlasti tähendanud ka põlve otsas leiutamist. Kuid just nii sünnivadki uued ja säravad ideed,» tõi Torm-Mirontšik esile ja lisas, et: «Kahtlemata on seekordne kooliaasta sünnitanud ka selliseid nutikaid lahendusi, mis sillutavad teed uutele praktikatele tulevikus. Näiteks on paljud koolid lisaks koduõppele rakendanud tavapärasest enam väliõpet, paljud senised ideed on leidnud ka virtuaalse väljundi. Üle Eesti leiab kindlasti veel arvukalt põnevaid näiteid nii koolidest kui ka lasteaedadest, mis on esiletoomist ja tunnustamist väärt.»

Ettevõtliku kooli edulugude konkurss

Ettevõtlik Kool on alates 2008. aastast korraldanud edulugude konkurssi, mille eesmärk on Torm-Mirontšiki sõnul väärtustada ettevõtlikke lugusid ning öelda aitäh neile noortele ja õpetajatele, kes on panustanud rohkem, kui neilt nõutakse ning kes on ellu viinud uudseid ideid. «Edulood on kindlasti heaks inspiratsiooniallikaks ka teistele õppeasutustele," leidis ta.

Tänavusele konkursile esitati kokku 103 lugu üle terve Eesti, nendest on nii maakondlik kui ka üleriigiline žürii valinud välja 12 parimat lugu neljas erinevas kategoorias. Kõik need edulood jõuavad 4. novembril hariduskonverentsil «Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom. Vol 2» publikuni, kus kuulutatakse välja laureaadid. Lisaks saavad vaatajad hääletada ka enda lemmiku poolt.

Konverentsi kannab üle Postimehe haridusportaal ja selle kavaga saab täpsemalt tutvuda SIIN.

Võistlustules on järgmised edulood:

Kategooria: Parimad praktikad TULEMi rakendamisel

«Mutukad ja putukad» (Vändra Gümnaasium)

«Kuhu kõik mänguasjad kadusid?» (Rohuaia Lasteaed)

«Õpilaselt õpilasele» (Noarootsi Kool, Palivere Põhikool, Haapsalu Viigi Kool, Uuemõisa Lasteaed-Algkool)

Kategooria: Parim koostöötegu

«Toila Gümnaasiumi 9.–12. klassi õpilaste teadlikkuse tõstmine erinevate tegevuste kaudu õiglase kaubanduse nädalal» (Toila Gümnaasium)

«Valga Gümnaasiumi õpilased võrgutavad koole molekulaargastronoomiaga populaarteaduse võrku» (Valga Gümnaasium)

Ida-Virumaa noorte omaloominguliste laulude konkurss «Väike laul suurel laval» (Kohtla-Järve Gümnaasium)

Kategooria: Ettevõtlik haridustegu

«Fenomenil põhinev õpe ja koolimess» (Kohtla-Järve Gümnaasium)

«Lepatriinude virtuaalne taimelaat» (Taebla Lasteaed)

«Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis tegutseb õpilasaktiiv» (Uuemõisa Lasteaed-Algkool)

Kategooria: Noorte algatus

«Sallivad semud» (Paide Hillar Hanssoo Põhikool)

«Gümnasistide Nädal pandeemia tingimustes» (Viljandi Gümnaasium)

«Oksast onnini» (Rohuaia Lasteaed)

Edulugude konkurssi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Tagasi üles