E, 4.12.2023

Terviseamet ootab Valga lasteaedade toitlustajalt menüüde muutmist

BNS
Facebook
Comments
Valga lasteaedade toitlustajad peavad menüüd parandama. Pilt on illustreeriv.
Valga lasteaedade toitlustajad peavad menüüd parandama. Pilt on illustreeriv. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kuigi Valga vallavalitsus kinnitab, et Valga lasteaedades toitlustamise osas enam kaebusi ei ole, leidis terviseamet kontrolli käigus, et menüüd ei vasta nõuetele ja neid tuleb korrigeerida.

Valga vallavalitsusel on viimase paari kuu jooksul olnud tegemist, et tagada linnalasteaedade kvaliteetne ja nõuetekohane toitlustamine. Enamik varem esinenud probleeme on valla kinnitusel toitlustaja poolt praeguseks lahendatud ning toitlustust pakutakse nõuetekohaselt, mille kinnituseks üha positiivsem tagasiside lasteaedade esindajatelt.

Ettevõte Gurmann OÜ omab kehtivat luba Valga linna lasteaedade toitlustamiseks Walko lasteaia köögist ja alust temaga lepingu lõpetamiseks valla hinnangul ei ole. Põllumajandus- ja toiduamet on ettevõtet kontrollinud ja tuvastanud varasemate kontrollide käigus ka puudusi, kuid need puudused on praeguseks ettevõtte poolt kõrvaldatud.

Vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas, et loomulikult tuleb toitlustajal edaspidigi saavutatud kvaliteeti hoida ja täita igapäevaselt enesekontrolliplaanis sätestatut ning lubab, et toitlustusettevõte tööd saadab kõrgendatud tähelepanu. Valga vallavalitsus on vaadeldaval perioodil kõigiti reageerinud mitmete lapsevanemate muredele ja korraldanud mitmeid koosolekuid kõigi osapoolte vahel, kus on läbi arutatud kogu teemadering, antud selgitusi ja vastatud kõige erinevamatele küsimustele.

20. oktoobril toimus Valga linna lasteaedade hoolekogude koosolek, kus lisaks lasteaedade hoolekogude liikmetele ja lasteaedade töötajatele osalesid vallavalitsuse esindajad ja OÜ Gurmann juhataja Svetlana Sopi. Lapsevanemate esindajad hoolekogudest said kõik oma märkused ja tähelepanekud edasi antud. Sopi tunnistas varasemaid tõrkeid toitude komplekteerimisel, pakendamisel ja logistikal, mistõttu tekkisid viivitused ajas toidu kohalejõudmisel, ning teatud pingeid seoses osade töötajate lahkumisega.

Praeguseks on olemas kogemustega toidutehnoloog, kes töötajaid pidevalt juhendab, kasutades NutriData toitlustusprogrammi. Ettevõte pingutab edasi tagamaks lastele seaduspärast menüüd ja õigeaegset toidu transporti, Walko kööki on lisandumas uut tehnikat, veel üks külmkapp ja ahi.

Lisaks kutsus vallavalitsus 29. oktoobril kokku koosoleku, kus lasteaedade esindajate kokkuvõtva hinnangu põhjal ilmnes, et toitlustamise osas enam kaebusi ei ole, lapsed saavad kõhu täis ja mõned küsivad portse juurde. Üksikud logistilised probleemid, nagu toidu üheaegne pakkumine lasteaia- ja sõimerühmale, on lahendatavad kokkuleppel.

Lasteaed Kaseke õppealajuhataja Maarja Viksi sõnul on OÜ Gurmann jõudnud võrdsele tasemele eelmise toitlustajaga, pakkudes isegi mõndagi uudset. Üldiselt rahuolu kinnitab ka lasteaed Buratino direktor Merle Kaar, kui esinebki vähem toiduportse, siis reageerib toitlustaja koheselt.

Terviseamet küsis 20. oktoobril tagasisidet ja hinnangut pakutavate toitude maitsete ja väljanägemise kohta kahelt Valga lasteaialt. Selgus, et lasteaiad annavad köögile pidevalt tagasisidet toidu maitse ja kvaliteedi kohta, köök on märkustega arvestanud ning toidud on muutunud paremaks võrreldes septembrikuu algusega.

Siiski selgus terviseameti Lõuna regionaalosakonna inspektori kontrolli käigus, et menüüde koostamisel ei ole osaliselt arvestatud sotsiaalministri määruse «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis» nõuetega, mistõttu vajab menüü korrigeerimist. Amet tegi toitlustajale ettepanekud menüüde korrigeerimiseks. Toitlustaja lubas esitada ametile 27. novembriks nelja nädala menüüd koos toiduenergia arvestustega, mis peaks menüüde olukorda parandama ja osalised puudused kõrvaldama.

Vallavalitsus omalt poolt tunnustab mainitud ettevõtet, kes on töötanud suure kriitika all, mis osalt põhjendatud, osalt põhjendamatu, kuid suutnud ometigi peamised puudujäägid kõrvaldada, pakkudes kvaliteetset toitlustust. Vald leiab, et toitlustaja on täitnud lepingust tulenevaid tingimusi täies mahus ning on arvesse võtnud kõiki asjakohaseid ettepanekuid.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles