L, 2.12.2023

Ahmed Awad räägib inauguratsiooniloengul suurandmete analüütikast

PM Haridusportaal
Facebook
Comments
Professor Ahmed Awad suurandmete analüütika raskustest ja ülesannetest kogu andmetöötlusvõrgu hierarhias: pilves, udus ja servas.
Professor Ahmed Awad suurandmete analüütika raskustest ja ülesannetest kogu andmetöötlusvõrgu hierarhias: pilves, udus ja servas. Foto: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Tartu Ülikooli suurandmete professor Ahmed Awad peab neljapäeval, 28. oktoobril ülikooli aulas inauguratsiooniloengu «Suurandmete analüütika rikkalikust pilvest säästliku servani».

Viimase 15 aasta jooksul on suurandmete tehnoloogial olnud tähtis osa selles, kuidas käsitleda niisuguseid keerukaid andmete omadusi nagu maht, mitmekesisus ja kiirus. Suurandmete tehnoloogia loodi töötama tavariistvara arvutusklastrites, mida aga hallati keskselt ja millel olid kasutada pea lõpmatult rikkalikud ressursid. Andmed tuli töötlemiseks klastrisse tõsta.

Ahmed Awadi sõnul toetas seda andmetöötluse paradigma muutust veelgi pilvarvutuse mudeli kasutuse levik. Alates 2015. aastast, seoses nutistu üha arvukamate kasutusviiside, näiteks Smart-X-i rakenduste, tervishoiu kaugteenuste ja muuga, on karmid andmekiiruse ja latentsusaja nõuded seadnud suurandmete tehnoloogiale rohkem ootusi kui see, milleks need süsteemid kavandatud olid. Nii on pilvarvutuse mõiste avardamiseks esile kerkinud udu- ja servarvutus.

«Sisuliselt tähendab see, et peame andmeid töötlema nende tekkekohale lähemal, selleks et vältida pikka teekonda pilve ja tagasi. See pole aga tingitud üksnes ärilistest eeldustest, vaid ka õigusaktidest, näiteks isikuandmete kaitse üldmäärusest. Udu- ja servarvutuse kasutamisel tuleb arvesse võtta nende seadmete piiratud andmetöötlusressursse, andmekaitset ja arvutusvõrkude ebastabiilsust,» lausus Awad.

Oma inauguratsiooniloengul räägib professor Ahmed Awad suurandmete analüütika raskustest ja ülesannetest kogu andmetöötlusvõrgu hierarhias: pilves, udus ja servas. Samuti käsitleb ta uusi katsumusi, mis kaasnevad töötlemise laiema ulatusega.

Ahmed Awad on alates 2020. aastast Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi suurandmete professor. Tema huvide keskmes on andmete ja nende töötlemise süsteemide tõhus haldamine. Doktorikraadi kaitses Ahmed Awad 2010. aastal Saksamaal Potsdami Ülikooli Hasso Plattneri instituudis.

Inauguratsiooniloeng on inglise keeles ja seda saab jälgida ka videoportaali UTTV vahendusel.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles