L, 4.02.2023

Sisekaitseakadeemias korraldati ressursimahuka sündmuse õppus

PM Haridusportaal
Sisekaitseakadeemias korraldati ressursimahuka sündmuse õppus
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sisekaitseakadeemia ressursimahuka sündmuse õppus.
Sisekaitseakadeemia ressursimahuka sündmuse õppus. Foto: Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia ressursimahuka sündmuse õppuse eesmärk oli õpilaste, ametite ja koostööpartnerite tihedam koostöö.

Teisipäeval, 19. oktoobril toimunud õppusel osales akadeemia vahendusel reageerivate üksustena 69 politsei- ja piirivalvekolledži kadetti ning koostööpartneritena ligikaudu 30 ametnikku. Kokku osales õppusel koos juhendajate ja kaasamängijatega üle 100 inimese. Harjutati koostööd, kollegide tugevuste äratundmist, suursündmuse planeerimist ja juhtimist ning staabitööd.  

Õpilaste ülesanne oli koostada plaan, kuidas takistada akadeemia Väike-Maarja õppekeskuse ja töötajate ründamist. Õppuse jaoks tehti palju eeltööd: näiteks pidid kadetid kaardistama territooriumi, koguma kokku vajamineva varustuse ning teavitama koostööpartnereid võimalikust kriisiolukorrast. Ettevalmistamise jooksul ei teadnud kadetid, kuhu sisekaitseakadeemia õppekeskusesse rünnak tuleb ning seetõttu pidid nad kõigeks valmis olema. Saades teada, et rünnak tuleb just Väike-Maarjasse, tuli teavitada sealseid õppekeskuses viibivaid isikuid käitumisreeglitest kriisiolukorras ning anda ka kohalikele elanikele märku, et kooli territooriumil toimub õppus. Õppusel koostati erinevad üksused nagu staap, rünnakrühmad, evakuatsioon, perimeeter ning luure, kellel olid omad kindlad ülesanded. Mängiti läbi mitmeid erinevaid olukordi, mida tuli lahendada, näiteks pommiähvardused, pantvangide võtmised ning erinevad kõrge prioriteediga rünnakud. SitRep keskkonna kaudu loodi olukorrateadlikkuse tekitamiseks ühendus organisatsiooni strateegilise juhtimistasandiga.

Õppus andis kadettidele võimaluse eelnevalt omandatu praktiliselt teostada, harjutada nii omavahelist koostööd kui ka koostoimimist oma ala professionaalidega. Akadeemia teatel tehti õppusel küll mõningaid vigu, mida tulevikus vältida, aga kokkuvõttes oli õppus väga edukas ning õppejõud jäid kadettide tööga rahule. Partneritena olid õppusesse kaasatud politsei- ja piirivalveameti lennusalk, Põhja prefektuuri kiirreageerimisüksus, päästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupp ning kaitsevägi.

Märksõnad
Tagasi üles