Uus projekt aitab lõimida noorsootööd ja huviharidust kutseharidusega (1)

PM Haridusportaal
Copy
Huvitegevusest võib saada eriala. Foto on illustratiivne.
Huvitegevusest võib saada eriala. Foto on illustratiivne. Foto: Urmas Luik

Kolmapäeval algab kaheaastane projekt, mis loob raamistiku noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Ettevõtmise eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õpilasekesksemaks.

Euroopa Liidu rahastatava projekti «Noorte edu toetuseks - võimekuse tõstmine mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse» avaseminar toimub kolmapäeval Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Liina Põld märkis, et teadmisi ja oskusi, mida kogutakse väljaspool formaalharidust, näiteks noorsootöös, huvihariduses ja huvitegevuses, saab ja tuleb tunnustada senisest rohkem ka formaalhariduses.

«Selle projektiga loome juhised ja protseduurid sedalaadi tunnustamiseks,» ütles Põld. «Mõned kohalikud omavalitsused on juba edukalt ühendanud mitteformaalse ja formaalse õppe keskkondi, kuid riigina on meil veel pikk tee käia. Ühest küljest peame pakkuma rohkem tuge neile õppijatele, kes seda vajavad, teisalt aga pöörama tähelepanu, et noorte huvid ja anded saaks rakendatud võimalikult varases eas. Igal juhul on esikohal õppija.»

Mitteformaalse õppimise tihedam lõimimine formaalharidusega eeldab paljude osapoolte koostööd. Projekti töörühma on kaasatud lisaks haridus- ja teadusministeeriumile esindajad teistest ministeeriumitest, Eesti Linnade ja Valdade Liidust, kohalikest omavalitsustest, haridus- ja noortevaldkonna katusorganisatsioonidest, aineliitudest ning teistest asutustest ja ühendustest, näiteks Eesti Muusikakoolide Liidust, Eesti Kunstikoolide Liidust, Eesti Huvikoolide Liidust, Eesti Tantsuhuvihariduse Liidust, Eesti Teadushuvihariduse Liidust, Eesti Noorsootöötajate Kogust, Eesti Õpetajate Liidust, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsist, Ida-Viru Haridusklastrist, Tartu Ülikooli teaduskoolist ja Eesti Kultuuri Kojast.

Projekti viib ellu rahvusvaheline konsultatsioonifirma ICF International Inc koostöös Praxise, Civitta ja Tallinna Ülikooliga.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles