N, 5.10.2023

Tallinn kaotab lasteaia kohatasu alates pere teisest lapsest

BNS
Facebook
Comments
Õues jalutavad lasteaialapsed
Õues jalutavad lasteaialapsed Foto: Marko Saarm / Sakala

Tallinna linnavalitsus võttis teisipäevasel istungil vastu eelnõu, millega soovitakse pered vabastada lasteaia kohatasust juba alates teisest lasteaias käivast lapsest.

Samadel tingimustel hakatakse toetama ka eralasteasutustes käivate või lapsehoiuteenust kasutavate laste vanemaid.

«Möödunud aastal eriolukorra ajal ajutise meetmena kehtestatud lasteaiatasu 100-protsendiline soodustus oli tõhus ja võimaldas jätkuvalt viia lapsi lasteaeda ka nendes peredes, kus vanemad majanduslikesse raskustesse sattusid. Seetõttu otsustasime, et edaspidi on Tallinna peredel teisest lasteaiaealisest lapsest alates lasteaias käimine tasuta,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tänu sellele otsusele hoiavad pered lasteaia kohatasu arvelt kokku üle 800 euro aastas, lisas abilinnapea.

Eelnõu järgi maksab lapsevanem, kelle kaks või enam last käivad munitsipaallasteaias, alates 1. septembrist kohatasu vaid ühe lapse eest. Soodustus laieneb ka eralasteaias käivate laste vanematele ja lapsehoiuteenuse kasutajatele.

Soodustuse saamiseks peab nii vanema kui ka laste elukoht olema rahvastikuregistri andmetel Tallinnas samal aadressil. Praeguseni olid vanemad lasteaia kohatasust vabastatud kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest.

Eralasteasutuses käivate laste vanemaid plaanib linn toetada lasteasutuse õppemaksu tasumisel teise ja enama lasteaias käiva lapse eest juhul, kui lasteaias käib pere kaks või enam last. Vanema ja laste elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinnas samal aadressil.

Eralasteaias käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada linna haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Toetuse ülemmäär ühe lapse kohta on sel aastal 71,25 eurot kuus.

Lapsehoiuteenust kasutavale lapsevanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist teise ja enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest vastavalt tegelikele kuludele. Hüvitise ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasuga.

Täiendavateks kohatasu soodustusteks on linnaeelarvesse kavandatud 900 030 eurot.

Lasteaia kohatasu soodustused peab veel heaks kiitma Tallinna linnavolikogu.

Alates 2017. aastast pakutakse tasuta toitlustamist Tallinna munitsipaallasteaedades ning alates 2020. aasta 1. septembrist ka Tallinna eralasteaedades ja lastehoius piirmäära ulatuses. Möödunud aasta 1. septembrist hakkas Tallinn toetama erivajadustega laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteasutuses koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles