K, 1.02.2023

Õpilased kogusid lõpueksamitel vähem punkte kui varasematel aastatel

BNS
Õpilased kogusid lõpueksamitel vähem punkte kui varasematel aastatel
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Eksamid
Eksamid Foto: Marko Saarm

Põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused on 2021. aastal madalamad kui 2019. aastal, selgub haridus- ja teadusministeeriumi eelmise õppeaasta statistikast.

2020. aastal põhikooli lõpueksameid ei korraldatud. Võrreldes viimase kolme aasta matemaatika põhikooli lõpueksami keskmisi tulemusi on näha, et 2021. aasta keskmine tulemus on kõige madalam, 28 punkti – 2019. aastal oli see 36,5 punkti ja 2018. aastal 33,5 punkti. Seega võrreldes 2018. aastaga on keskmine tulemus langenud 5,5 punkti ehk 11 protsendipunkti, võrreldes 2019. aastaga aga 8,5 punkti ehk 17 protsendipunkti.

Kõigil kolmel võrreldaval aastal oli tüdrukute keskmine eksamitulemus statistiliselt usaldusväärselt kõrgem kui poistel. Keskmiste tulemuste erinevused jäid igal aastal ligikaudu kahe kuni nelja punkti vahemikku, suurimad olid erinevused 2018. aastal, kui tüdrukute keskmine tulemus oli 35,4 punkti ja poistel 31,7 punkti.

Riigieksamite tulemused on pisut langenud, välja arvatud kitsa matemaatika puhul. Samas ei ole muutus suur ning tulemuste vähene kõikumine on iseloomulik ka varasematele aastatele.

Nagu põhikoolis, nii ka gümnaasiumi riigieksamite puhul võib muutus tulemustes olla tingitud mitmest tegurist ning ühest seost distantsõppe mõjuga eksamitulemuste põhjal välja tuua ei saa. Arvestada tuleb, et 2020. ja 2021. aastal ei olnud riigieksamid gümnaasiumi lõpetamiseks kohustuslikud, märgib ministeerium.

Analüüs näitab, et eksamitest loobusid pigem mittestatsionaarses õppes õppijad ning õpilased, kellel ka lõpuhinne samas aines oli madalam. Selgemalt tuleb tendents esile, kui võrrelda matemaatika laiast ja kitsast eksamist loobujate hulka – laiast loobus ligi viis protsenti registreerunutest, kitsa valinutest 35 protsenti.

Seega loobumise ühe põhjusena võib välja tuua, et kitsa matemaatika kursuse valinud õpilased nägid haridustee jätkamisel nõrgemat seost reaalvaldkondadega. Laia matemaatika kursuse valinud õpilased jäid oma plaanidele kindlaks erakorralisele olukorrale vaatamata.

Märksõnad
Tagasi üles