DigiKiirendi programmist võtab tänavu osa viis kooli

PM Haridusportaal
Copy
Palupera põhikool, mis asub 19. sajandi mõisahoones.
Palupera põhikool, mis asub 19. sajandi mõisahoones. Foto: Taimi Käos

Kolmapäeval saab alguse teine DigiKiirendi arenguprogramm, millest võtab tänavu osa viis kooli.

Haridus- ja noorteameti teatel osalevad seekord programmis Johannes Voldemar Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool, Kallavere Keskkool, Maidla Kool, Palupera Põhikool ja Vana-Vigala Põhikool.

Pool aastat kestva programmi eesmärk on koolide digipädevuse tõstmine, kus osalevad koolid õpivad haridustehnoloogi käe all, saavad digitehnoloogia alast nõustamist, koolitusi ja praktikat.

Haridus- ja noorteameti koolituskeskuse juhataja Elo Allemanni sõnul seisneb programmi olulisus selles, et aitab koolidel tänapäevases õppekeskkonnas oluliselt paremini toime tulla. «Koolipere, kes on läbi mõelnud, kuidas digitehnoloogia neid õppetöös ja koolielu korraldamises kõige paremal moel toetab, tuleb hästi toime nii õppijate kui õpetajate digipädevuse arendamisega,» kommenteeris ta.

Programmi vältel saavad õpetajad vastavalt oskustele ja võimetele õppida kas põhi- või rätsepakoolitusel, mida toetab koolile määratud haridustehnoloogiline nõustaja. Põhikoolitusel saavad õpetajad ülevaate digitehnoloogia rakendamiseks vajalikest põhioskustest ja -teadmistest.

Edasijõudnutele on koolituskava koostatud nn rätsepameetodil konkreetse kooli võimalusi ja vajadusi arvesse võttes. Kooli juhtkonnale toimub koolitus, kus käsitletakse digitehnoloogia valdkonna juhtimist koolis, õpitakse enda ja teiste koolide kogemustest ning koostatakse arendusprojekt õpetajate ja õpilaste digpädevuse toetamiseks.

Kallavere Keskkooli direktor Margus Tõnissaar ütleb, et kooli ootus on anda kõigile õpilastele piisavalt hea digipädevuse ja programmeerimise kogemus.

«Meie kool soovib õpilaste üldoskusi arendada võrdselt ainetega, toetada õpilaste sisemise õpimotivatsiooni suurendamist ja õppimise eest vastutuse võtmist. Need väljakutsed nõuavad õpetamise muutmist tõhusamaks ja pidevat võimaluste otsimist õpetajate töö kergendamiseks,» kommenteeris Tõnissaar ning lisas, et nende koolis puudub haridustehnoloog, mistõttu loodab koolipere DigiKiirendi programmi abil saada tuge sellealase kompetentsi tõstmiseks.

Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku sõnul on koolipere tänulik programmis osalemise üle ning valmis oma teadmisi digitehnoloogia vallas täiendama. «Loodetavasti annab koolitus konkreetseid digitehnoloogia rakendamise suuniseid erinevate õpetamisstrateegiate jaoks. Meie soov on neid kasutades muuta õpilase ja õpetaja koostöö veelgi põnevamaks,» täpsustas koolidirektor ootusi programmile.

DigiKiirendi nõustaja ja koolitaja Marju Piiri sõnul vajavad õpetajad igapäevases töös digiabi ja -nõu, vaatamata sellele, milline on nende eelnev kokkupuude digimaailmaga. «Kõige olulisem on ära võtta õpetajate hirmud digimaailma ees ja näidata, kuivõrd efektiivne, mitmekesine ja põnev digivahendite läbimõeldud ja sihipärane kasutamine võib olla. Soovime, et õpetajad oleksid teadlikumad ja enesekindlamad ka oma õpilaste digivahendite kasutama suunamisel,» sõnas Piir.

DigiKiirendi programmi on aastatel 2018-2020 läbinud 66 kooli meeskonda. Programmi rahastab haridus- ja teadusministeerium ja viib ellu haridus- ja noorteameti koolituskeskus.

Tagasi üles