K, 8.02.2023

Kõik Hiiumaa koolid said jäätmete sortimisjaamad

BNS
Kõik Hiiumaa koolid said jäätmete sortimisjaamad
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kokku kogutud sorteeritud jäätmed
Kokku kogutud sorteeritud jäätmed Foto: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad.

Hiiumaa kaheksasse kooli paigaldati enne uue õppeaasta algust 37 jäätmete sorteerimisjaama. Kõikidel Hiiumaa koolide õpilastel ja töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde.

Projekti osa on kõikide seotud inimeste koolitamine, miks ja kuidas õigesti olmejäätmeid sortida. Projekti toetasid Eesti Ringmajandusettevõtete liidu (ERMEL) liikmesettevõtted, Hiiumaa vald ning Hiiumaa kohalikud ettevõtted.

"Lapsed on väga keskkonnateadlikud ning oskavad tegelikult hästi ka jäätmeid sortida: seda õpetatakse nii tundides koolis kui tõenäoliselt ka kodudes järjest rohkem. On oluline, et õppekeskkond soosiks lisaks teoreetilistele teadmistele praktilist kogemust ja oskust," ütles Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.

"Meie väike eeluuring näitas, et Eesti maakonnad ja Eesti koolid on sortimisvõimaluste poolest väga erinevad ja ka ebaühtlased. Meie suurem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, et koolides üle Eesti oleks ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem ja koolilastel tekiks võimalikult varakult jäätmete liigiti kogumise harjumus. Hiiumaa valla näol leidsime aktiivse koostööpartneri, kes tuli meie mõttega kohe kaasa ja kes ise on väga huvitatud, et kõikides maakonna koolides toimuks olmejäätmete sortimine ühtsetel alustel," ütles Eesti Ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelmann ning kutsus kõiki koole üles läbi mõtlema jäätmete sortimise võimalused koolis.

"Kool on suurepärane koht, kus omandada praktilised jäätmete sortimise kogemused, aga ka teadmised, mis jäätmetest edasi saab. Näiteks biojäätmetest komposti tegemine on jõukohane kõigile nii omas kodus kui ka maakoolide puhul kooliaias. Komposti tegemine nõuab aga oskusi, mida liidu poolt saame jagada," lisas Rüütelmann.

Hiiumaa projekti algatas Eesti Ringmajandusettevõtete liit ning projekti toetasid Hiiumaa vallavalitsus, SortAider OÜ, BioBag Baltic OÜ, EJKL Kompetentsikeskus MTÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, Eesti Keskkonnateenused AS, Ragn-Sells AS, Epler&Lorenz AS, Enefit Green AS, EcoPro AS, Mullaabi OÜ, Hiiumaa Jäätmejaam OÜ, RVM Systems OÜ, COOP Hiiumaa, Hiiumaa Ettevõtjate Liit.

Hiiumaa maakond on Eesti väikseim maakond. Saarel on üks omavalitsus – Hiiumaa vald, mis jaguneb omakorda 5 osavallaks: Emmaste, Käina, Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa. Hiiumaa vallas on kokku 8 kooli: riigikoolid Hiiumaa Gümnaasium ja Hiiumaa Ametikool ning munitsipaalkoolid Emmaste, Käina, Kärdla, Lauka ja Palade Põhikool ning Suuremõisa Lasteaed-Algkool.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu eesmärk on olla ringmajanduse mudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon, mis on jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, eestkõneleja ja visionäär.

Märksõnad
Tagasi üles